Arhiva vesti

NIS pustio u rad novi korporativni veb sajt

децембар 28, 2011

Veb-sajt kompanije dizajniran je polazeći od savremene prakse kreiranja internet-resursa. U okviru obnavljanja sajta NIS-a bila je usavršena njegova struktura, principi prezentovanja informacija na stranicama, sistem navigacije. Osnovne karakteristike nove verzije sajta su - funkcionalnost i prilagođenost visokim standardima informisanja, edukativnosti i dizajna.

Novi sajt NIS-a registrovan je i na eu domenu.

Osim što pruža uvid u poslovanje NIS-a, novi sajt korisnicima pruža sveobuhvatni pogled na kompleksnost, raznovrsnost i suštinu cele naftno - gasne industrije. Grafička obrada i sadržina sajta odlikuju se dinamikom i savremenošću i na taj način prate stratešku poslovnu opredeljenost NIS-a.

Novi korporativni sajt je prilagođen novim komunikacionim trendovima, ojačavajući postojeću prisutnost NIS-a na društvenim mrežama i interaktivnog je karaktera što ga čini prilagođenog korisnicima. Cilj NIS-a jeste da se na ovaj način potvrdi i učvrsti dobra praksa komuniciranja sa svim zainteresovanim stranama: potrošačima, akcionarima, partnerima, investitorima, medijima i ostalim posetiocima sajta, negujući pravovremenu, tačnu, istinitu i celovitu informisanost.

"Pri izradi novog korporativnog sajta mi smo pažljivo proučavali najsavremenije tendencije i prakse u oblasti kreiranja i upravljanja korporativnim veb-resursima. Pored izmene dizajna, ozbiljno smo pristupili proširenju funkcionalnosti internet resursa kompanije, potpunijem korišćenju naprednih tehnologija – strogo poštujući kriterijume kvaliteta međunarodnog indeksa Bowen Craggs. Posebna pažnja posvećena je integraciji korporativnog sajta sa društvenim mrežama i blogovima, što omogućava značajno širenje granica našeg informacionog prisustva u mreži Internet. Izmena sajta odražava pozitivne promene koje se odvijaju u kompaniji – svake godine postajemo sve savremeniji, otvoreniji i tehnološki usavršeniji» izjavila je Svetlana Vičerova, direktorka Funkcije za odnose s javnošću i komunikacije.