Arhiva vesti

NIS u 2018. godini investirao više od 40 milijardi dinara

фебруар 28, 2019

U fokusu NIS-a u 2018. godini bio je nastavak modernizacije u okviru koje je u dalji razvoj i strateške projekte investirana 41 milijarda dinara, što je 55 odsto više nego godinu dana ranije. Najviše sredstava investirano je u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, dok je od pojedinačnih projekata najviše uloženo u izgradnju postrojenja za duboku preradu u Rafineriji nafte Pančevo čija se finalizacija očekuje u trećem kvartalu 2019. godine. Pokazatelj EBITDA (profit pre plaćanja kamata, poreza na dobit i amortizacije) iznosio je 53,7 milijardi dinara, odnosno 14 odsto više u odnosu na 2017. godinu, dok je ostvarena neto dobit od 25,1 milijardu dinara. Istovremeno, obaveze NIS grupe po osnovu poreza i drugih javnih prihoda porasle su 17 odsto u odnosu na prethodnu godinu i iznosile su 192,7 milijardi dinara. Na ime dividendi, NIS je akcionarima u 2018. godini isplatio 6,95 milijardi dinara. Kada je reč o operativnim pokazateljima, u 2018. godini ostvareni su najbolji rezultati u oblasti prerade i prometa u poslednjih 10 godina. U Rafineriji nafte Pančevo prerađeno je ukupno 3,8 miliona tona nafte i poluproizvoda, što je povećanje od 6 odsto u odnosu na 2017. godinu. Ukupan obim prometa naftnih derivata u 2018. godini iznosio je 3,7 miliona tona, odnosno 7 odsto više nego prethodne godine. Istovremeno, obim izvoza povećan je 14 odsto, kao rezultat rasta izvoza motornih goriva i drugih naftnih derivata. U oblasti istraživanja i proizvodnje ukupno je proizvedeno 1,3 miliona uslovnih tona nafte i gasa. U NIS-ovim kapacitetima proizvedeno je 152 GWh električne energije, dok obim ugovorene trgovine električnom energijom za 2018. godinu iznosi 1,25 TWh. Takođe je, u saradnji sa partnerima, nastavljena realizacija projekata izgradnje Termoelektrane-toplane (TE-TO) Pančevo i vetroparka Plandište. Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS, izjavio je: „U 2018. godini učinili smo značajne korake u daljoj modernizaciji NIS-a. U skladu sa našom Strategijom poslovanja do 2025. godine nastavljamo da postavljamo temelje za dugoročan razvoj NIS grupe kako bi na kraju tog perioda NIS bio među najefikasnijim energetskim kompanijama na Balkanu. Zato i u 2019. godini, u kojoj obeležavamo 10 godina od dolaska „Gasprom njefta“ u Srbiju i početka temeljne transformacije NIS-a, planiramo realizaciju ambicioznog investicionog programa vrednog preko 40 milijardi dinara. Takođe, naš fokus biće i na digitalizaciji u svim oblastima poslovanja, a od ovog procesa očekujemo da nas učini efikasnijim i spremnijim da zadovoljimo rastuće potrebe naših potrošača u Srbiji i regionu“.