Arhiva vesti

NIS u Aminsko postrojenje uložio više od 30 miliona evra

септембар 5, 2016

Kompanija NIS je uložila više od 30 miliona evra u projekat izgradnje Aminskog postrojenja Rad ovog savremenog postrojenja omogućava povećanje kvaliteta domaćeg prirodnog gasa, putem izdvajanja ugljen dioksida i drugih gasnih primesa, dok istovremeno doprinosi i povećanju obima proizvodnje gasa. Osim pozitivnog biznis efekta, ovaj projekat ima i značajnu ekološku komponentu jer je tehnologija koja se koristi u Aminskom postrojenju jedna od ekološki najbezbednijih. Naime, način prerade u ovom postrojenju je takav da u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu i samim tim, doprinosi smanjenju efekta „staklene bašte“. Tehnologija koja se primenjuje u Aminskom postrojenju je HiPACT (High Pressure Acidgas Capture Technology), jedna od najefikasnijih među postojećim metodama u procesu prerade gasa. Njeno korišćenje doprinosi povećanju efikasnosti poslovanja kompanije budući da omogućava uštedu toplotne i električne energije, kao i potrošnih materijala do 25 odsto u poređenju sa tehnologijama koje su se ranije primenjivale. Postrojenje u Elemiru je prvo HiPACT postrojenje u Evropi, pa se NIS na ovaj način još jednom potvrdio kao pionir u primeni najsavremenijih tehnologija ne samo u Srbiji, već i na celom kontinentu. Realizacijom ovog projekta, NIS postiže dvostruki efekat. Najpre, tu je značajno poboljšanje kvaliteta domaćeg prirodnog gasa i povećanje obima njegove proizvodnje. Sa druge strane, ekološke karakteristike proizvodnih procesa u Aminskom postrojenju pokazuju da, kao društveno - odgovorna kompanija, NIS veliku brigu posvećuje zaštiti životne sredine. Aminsko postrojenje je postrojenje za tretiranje prirodnog gasa aminom (amin je hemijsko jedinjenje koje se efikasno vezuje i uklanja primese, poput ugljen dioksida i vodonik sulfida iz prirodnog gasa). Na taj način dobija se prirodni gas vrhunskog kvaliteta, koji je spreman za isporuku u javnu distributivnu mrežu.