Arhiva vesti

NIS u procesu primene najsavremenijeg softvera za analizu ugljovodoničnih sistema Panonskog basena

децембар 22, 2014

Nabavka ovog softvera je u skladu sa planom razvoja naučno-tehnološke baze NIS-a, čime kompanija kontinuirano unapređuje svoje poslovanje. Paket softvera „PetroMod“ nabavlja se od kompanije „Schlumberger“, koja spada u grupu vodećih svetskih kompanija u pružanju usluga u naftnoj industriji. „PetroMod“ je vrhunski softver za numeričko modelovanje basena, a prvu komercijalnu primenu na Balkanskom poluostrvu imaće upravo u Naučno tehnološkom centru NIS-a. Vrednost investicije u novi softver je više od 500.000 evra. Nabavka ovog softvera deo je projekta „Studija regionalnog geološkog modela i ocena perspektivnosti na naftu i gas Panonskog basena“, koji je pokrenuo Naučno tehnološki centar NIS-a. Realizacija ovog projekta će trajati dve godine, a cilj je da se na osnovu analize i interpretacije prikupljenih geoloških podataka sa prostora Srbije, Mađarske, Rumunije i BiH obavi modelovanje Panonskog basena i izaberu najperspektivniji regioni za buduća naftno-geološka istraživanja kompanije NIS. „Ovo je strateški projekat prvog reda. Trebalo bi da rezultate naftno-geoloških istraživanja učini znatno uspešnijim i da efikasno obezbedi povećanje resursne baze kompanije“, kaže dr Ivan Dulić, rukovodilac Službe regionalne geologije u Naučno-tehnološkom centru NIS-a. Dodatna informacija: Naučno-tehnološki centar NIS-a daje podršku projektima u svim fazama istraživanja i proizvodnje, od projektovanja i nadzora geološko-istraživačkih radova do izrade modela, monitoringa razrade i projektovanja izgradnje objekata infrastrukture i uređenja bušotina. Glavni adut Centra je njegova kadrovska baza u kojoj je šest doktora nauka, više od 50 visokoprofesionalnih stručnjaka sa master diplomom i više od stotinu stručnjaka sa bečelor diplomom.