Arhiva vesti

NIS ulaže u modernizaciju naftnih servisa

13 новембра, 2012

NIS će u modernizaciju naftno servisnog bloka, koji podrazumeva geofizička ispitivanja i bušenja, u 2012. godini ukupno investirati oko 25 miliona dolara. U okviru ove investicije, oko sedam i po miliona dolara NIS je uložio samo u nabavku modernih bušaćih postrojenja i njegovih sastavnih delova. Reč je o posebnom sistemu, poznatom pod nazivom “Top Drive“ (TDS) koji, kao deo bušećih postrojenja, ima za cilj povećanje tehničko-tehnoloških mogućnosti bušenja. Osim toga, sistem TDS obezbeđuje bezbednost radnika i opreme, veću produktivnost bušenja, a kompaniji donosi konkurentnost bušaćih postrojenja na domaćem i inostranom tržištu. Prvi sistem TDS је већ инсталиран и то na bušaće postrojenje tipa „Nacional“, dok će do kraja godine biti obezbeđena još dva „Top Drive“ sistema. Postrojenje “Top Drive” predstavlja integrisani sistem za rotaciju bušaćeg alata i cirkulaciju radnih fluida (isplake). Najveća prednost korišćenja ovog sistema je mogućnost manevrisanja bušotinskog alata, uz kontinuiranu rotaciju i cirkulaciju, a takođe i proširivanje kanala bušotine prilikom izvlačenja alata, što znatno smanjuje mogućnost zaglavljivanja bušaćeg alata. Modernizacija opreme bušećih servisa obuhvata i ekološki aspekt, jer će dodatna oprema koja se uvodi omogućiti bušenje po principu tzv. “suvih lokacija“. Zahvaljujući tome, u potpunosti se sprečava zagađenje zemljišta, odnosno isključuje se pojava otpadnih jama u koje se odlagao fluid, korišćen u procesu bušenja. Ovaj sistem bušenja zadovoljava najstrožije standarde ekološke bezbednosti u radu. Takođe, u okviru ukupne investicije u modernizaciju naftno servisnog bloka u 2012. godini je i nabavka tri nova remontna postrojenja, kao i instaliranje merača za potrošnju goriva na bušaćim i remontnim postrojenjima i pratećoj opremi. Još početkom 2012, Naftno-servisni blok NIS-a je kupio novu opremu za prikupljanje geofizičkih podataka tokom istraživanja nafte i gasa. Reč je o modernoj i kvalitetnoj opremi koja obuhvata pet novih mašina - vibratora i moderan sistem za objedinjavanje seizmičkih podataka, renomiranog proizvođača SERCEL. Ova investicija će NIS-u obezbediti visok kvalitet snimljenih podataka. Trendovi i visoki tehnološki kriterijumi u naftno-gasnoj oblasti diktiraju visok nivo tehničko tehnološke opremljenosti, ali i kontinuirano usavršavanje kadrova. Modernizacija opreme i primena novih tehnologija u oblasti naftno-servisnih poslova omogućiće efikasniji rad NIS-ovih servisa, jačanje konkurentnosti na tržištu i proširenje poslovnih angažmana prevashodno u regionu i na području Evropske unije. Strateški cilj nаfrno servisnog bloka NIS-a jeste da se ostvari potpuna konkurentnost na tržištu, a već odobrene i realizovane investicije donose i prve rezultate.