Arhiva vesti

NIS uspešno završio bušenje prve horizontalne bušotine

децембар 6, 2013

Na nalazištu nafte «Kikinda varoš» uspešno je završeno bušenje prve horizontalne bušotine. Tokom pripremnih radova koje su obavili stručnjaci NTC NIS-Naftagaca i Bloka «Istraživanje i proizvodnja», korišćena je savremena tehnologija 3D geološko - hidrodinamičkog modeliranja. Bušenje pilot stuba koje je obavljeno u cilju smanjenja rizika i preciziranja rezervi nafte u potpunosti je potvrdilo napravljeni geološki model nalazišta. Dubina bušotine iznosi 2670 metara, a dužina horizontalnog dela - 250 metara. Radove na bušenju horizontalne bušotine, koji su trajali 30 dana, obavili su stručnjaci kompanije - izvođača TDE (Mađarska). Obim sredstava investiranih u toku projekta iznosi pet miliona evra. Trenutno je u toku ispitivanje bušotine čiji su prvi rezultati pokazali stabilni eruptivni dotok nafte bez vode s potencijalom proizvodnje od oko 40 tona nafte na dan. Realizacija projekta horizontalnog bušenja na nalazištu «Kikinda varoš» je prvi uspešan projekat ove vrste na teritoriji bivše Jugoslavije. Već u kratkoročnoj perspektivi ova će se tehnologija primenjivati za razradu nalazišta teške nafte «Gaj», gde je nedavno potvrđeno prisustvo komercijalnih rezervi, kao i za radove na nizu drugih nalazišta Kompanije na kojima je nemoguća primena klasičnih tehnologija vertikalnog bušenja. «Uvođenje novih tehnologija, koje doprinose povećavanju efikasnosti kompanije, jedan je od prioriteta Gasprom njefta. Uspešno implementirajući nove tehnologije na našim ležištima, prenosimo stečeno iskustvo na druge projekte među kojima je i Srbija. Primena tehnologija jedinstvenih za ovu regiju, kao što je horizontalno bušenje, daje nam mogućnost da povećavamo eksploataciju nafte na onim mestima gde je to ranije bilo nemoguće», rekao je prvi zamenik generalnog direktora Gasprom njefta, predsednik Odbora direktora NIS-a Vadim Jakovljev.