Arhiva vesti

NIS uspešno završio projekat modernizacije Rafinerije nafte Pančevo

новембар 3, 2016

Kompanija NIS uspešno je završila investicione radove u Rafineriji nafte Pančevo vredne oko sedam miliona evra Ukupna vrednost ovih radova je oko sedam miliona evra. Na radovima je bilo angažovano više od 2.000 radnika NIS-ovih blokova Prerada i Servisi, kao i domaćih i inostranih izvođača, sa ostvarenih više od 500 hiljada radnih sati, uz poštovanje najviših standarda bezbednog rada koji se primenjuju u NIS-u. Sve aktivnosti u toku dodatne modernizacije rafinerije bile su usklađene sa propisima Republike Srbije, kao i sa najvišim ekološkim standardima. Takođe, u toku radova su bili ispoštovani najviši standardi u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu. Investicionim radovima obuhvaćena su skoro sva procesna postrojenja -primarna rafinerijska postrojenja, atmosferska i vakuum destilacija, kao i kompleks za blagi hidrokreking i hidroobradu (MHC/DHT) i postrojenje Vodonik. Takođe, obavljeni su poslovi i na najvećem rafinerijskom postrojenju za proizvodnju benzinskih komponenti i gasova, kao i na grupi sekundarnih rafinerijskih postrojenja. Nakon četiri godine uspešnog rada, ovo je bila prilika za prvo investiciono održavanje modernog MHC/DHT kompleksa, sa zamenom katalizatora čime su stvoreni uslovi za dodatno povećanje proizvodnje najkvalitetnijeg dizela „evro 5“ standarda. Veliki investicioni projekat realizovan je i na modernizaciji i podizanju pouzdanosti elektro snabdevanja, kao i na postrojenju Platforming gde je ugrađen najmoderniji izmenjivač toplote, što će značajno uticati na povećanje energetske efikasnosti u rafineriji. Kroz projekat dodatne modernizacije rafinerije, NIS planira da na godišnjem nivou ostvari uštedu od nekoliko miliona evra, pre svega zahvaljujući povećanju energetske efikasnosti. Tržište je, za vreme radova, bilo uredno snabdevano svim vrstama naftnih derivata, jer su povećanjem proizvodnje u ranijem periodu, obezbeđene dovoljne zalihe. „Dodatnom modernizacijom Rafinerije nafte u Pančevu, NIS jača konkurentnost svojih prerađivačkih kapaciteta i uprkos dugotrajnoj krizi u naftnoj industriji nastavlja sa realizacijom ključnih razvojnih projekata među kojima je i dalji razvoj kapaciteta za preradu sirove nafte. Ponosni smo jer na ovaj način rafinerija u Pančevu ostaje među najmodernijima u ovom delu Evrope, ne samo po kvalitetu proizvoda koji obezbeđuje za tržište, već i po strogom poštovanju ekoloških standarda u toku procesa prerade nafte“, istakao je Vladimir Gagić, direktor Bloka Prerada NIS-a.