Arhiva vesti

NIS uveo jedan od najmodernijih sistema automatizacije proizvodnih bušotina

април 15, 2014

NIS je završio projekat automatizacije na većini proizvodnih bušotina koji za cilj ima efikasno vođenje procesa proizvodnje, povećanje tačnosti merenja proizvedene nafte i gasa i smanjenje troškova proizvodnje. Reč je o jednom od najmodernijih sistema automatizacije proizvodnih bušotina i monitoringa naftovoda kojim je značajno povećana bezbednost ljudi i zaštita životne sredine budući da je ugradnjom opreme za automatizaciju i prenos podataka na daljinu, mogućnost pojave ekoloških incidenata prouzrokovanih perforacijom cevovoda svedena na minimum. Realizaciju ovog projekta je NIS započeo 2010. godine i do danas je oko 90 odsto proizvodnih bušotina uključeno u automatski sistem praćenja. To znači da je dobijanje svih podataka u radu kao što su potrošnja struje i gasa, otprema nafte, fluida, merenje rezervoarskog prostora, pritiska i temperature centralizovano. Proizvodnja nafte i gasa se obavlja sa 42 naftna i gasna polja: 14 naftnih, 12 gasnih i 16 naftno-gasnih polja. Neka od značajnijih naftnih polja su Velebit, Kikinda, Rusanda, Elemir, a gasnih Mokrin, Međa, Martonoš. Za projekat automatizacije proizvodnih bušotina, ukupno je odobren budžet od oko milijardu dinara. Tokom ove godine će se realizovati pregled preostalih deset odsto proizvodnih bušotina. Takođe, u 2014. godini će NIS uvesti sinhronizaciju svog sistema automatizacije i obrade informacija sa sistemom Gaspromnjefta čime se obezbeđuje dvostrana komunikacija i usklađenost proizvodnih procesa. „Zahvaljujući sistemu automatskog praćenja gotovo svih proizvodnih bušotina, unutrašnja efikasnost i efektivnost biznis procesa u Bloku Istraživanje i proizvodnja je znatno unapređena. Svi podaci u proizvodnom procesu su uvek dostupni na svim nivoima upravljanja, proces se lakše analizira i brže se uočavaju potencijalni procesni problemi. Time se obezbeđuje kvalitetnije donošenje odluka“, kaže Aleksandar Stašuk, rukovodilac Službe za industrijsku automatizaciju i metrologiju.