Arhiva vesti

NIS vodi istragu o mogućem kršenju korporativnih procedura nabavke

новембар 14, 2013

NIS je inicirao korporativnu proveru mogućeg kršenja procedura nabavke i antikorupcijske politike kompanije. U proces su se kasnije uključili stručnjaci u oblasti borbe protiv korupcije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Zbog sumnje da postoji moguća zloupotreba službenog položaja i kršenje korporativnih antikorupcijskih procedura u delu saradnje sa spoljnim izvođačima na obavljanju tekućih remontnih radova, 13. novembra je privedeno dvoje zaposlenih kompanije NIS. U ovom trenutku na inicijativu kompanije, MUP sprovodi detaljnu istragu. U slučaju da krivica privedenih zaposlenih bude dokazana, oni će biti kažnjeni na odgovarajući način. NIS se zahvaljuje Ministarstvu unutrašnjih poslova za podršku u nastaloj situaciji, kao i za konstruktivnu saradnju tokom poslednjih pet godina. U kompaniji postoji sistem monitoringa i sprečavanja kako internih zloupotreba, tako i zloupotreba od strane kompanija-podizvođača. NIS se u svom radu pridržava strogih principa, koji su definisani kodeksom korporativne etike i koji podrazumevaju poštenje i odgovornost u odnosu sa poslovnim partnerima, uključujući kupce, izvođače i dobavljače. Uspeh korporativnog komercijalnog poslovanja oslanja se na tržišnu konkurenciju u potpunosti u skladu sa zakonom. Kiril Kravčenko, generalni direktor kompanije je izjavio: „Osnovu našeg poslovanja već mnogo godina čini uzajamno poverenje i besprekorna reputacija, koji pored drugih faktora podrazumevaju poštenje i odgovornost u odnosima s kompanijama-partnerima. Mi ne tolerišemo kršenje principa slobodne konkurencije i transparentnosti korporativnih procedura. Nastala situacija je složena za našu kompaniju, ali mi moramo da budemo prilično hrabri i uporni u borbi protiv kršenja principa naše korporativne etike. Upravo zato je danas prioritet kompanije otkrivanje tačnih okolnosti onoga što se desilo. Ako budu pronađeni dokazi krivičnog dela na radnom mestu, mi ćemo biti spremni da preduzmemo najoštrije mere“. Milorad Veljović, direktor policije Republike Srbije je izjavio: „Praksa borbe protiv korupcije koja postoji u NIS-u je najbolji primer od svih koji trenutno postoje na srpskom tržištu. Mi pozdravljamo napore koje kompanija ulaže u sprečavanje službenih zloupotreba i spremni smo da pružimo potpunu podršku u ovom pravcu“. Trenutno je u kompaniji otvorena specijalna SOS-linija za zaposlene koji smatraju da poseduju informacije u vezi sa istragom koja se vodi.