Arhiva vesti

NIS započeo izvoz biodizela u skladu sa EU zahtevima

новембар 13, 2013

NIS je počeo da izvozi prve količine evrodizela namešanog sa biodizelom, koje su proizvedene u Rafineriji nafte Pančevo.

Za prve kupce u Bugarskoj je spremno oko 500 tona novog proizvoda pod nazivom evrodizel B-7. Ovaj derivat je evrodizel sa određenim procentom biokomponente (biodizel) u skladu sa EU standardom. NIS je za manje od četiri meseca osposobio kapacitete za proizvodnju evrodizela namešanog sa biokomponentom u Rafineriji nafte Pančevo. Na taj način je kompanija ispunila zahteve Evropske unije za obaveznim udelom goriva iz obnovljivih izvora energije čime je omogućen izvoz ovog derivata na tržište Evropske unije. „Završetkom ovog projekta NIS ide u susret direktivi Evropske unije za minimalne udele biodizela i ostalih obnovljivih goriva na sopstvenom tržištu, u skladu sa zahtevima prvog Nacionalnog akcionog plana za obnovljive izvore energije. Ovaj dokument predviđa da namešavanje biodizela sa evrodizelom u Srbiji započne u 2015. godini, kada će se ovakav derivat naći na domaćim benzinskim stanicama“, izjavila je Stanka Leskovac, direktor Sektora za analizu i istraživanje tržišta NIS. Ukupna vrednost investicije je 580 miliona dinara kojom je obuhvaćena izgradnja novih i rekonstrukcija postojećih instalacija za namešavanje, rekonstrukcija tri rezervoara, kao i kupovina potisnih pumpi i laboratorijske opreme. Proizvodnja goriva sa biogorivom ima ekološki aspekt, s obzirom na to da dodatno utiče na zaštitu životne sredine.