Arhiva vesti

Novinari posetili Aminsko postrojenje u Elemiru

април 4, 2014

Grupa novinara posetila je danas gradilište u sklopu Pogona za pripremu i transport nafte i gasa u Elemiru, na kojem NIS gradi Aminsko postrojenje . Tom prilikom, predstavljen im je način na koji će raditi ovo postrojenje koje će proizvoditi kvalitetan gas. Direktor pogona za pripremu transporta naftnog gasa Predrag Grujić i glavni inženjer Nikola Vukoje predstavili su novinarima detalje projekta, ističući posebno pozitivne ekološke aspekte Aminskog postrojenja. Obim investicija namenjenih izgradnji Aminskog postrojenja i infrastrukturnih objekata iznosi 3,3 milijarde dinara. Kao generalni izvođač na projektu na osnovu tendera izabrana je kompanija Ludan Engineering LTD (Izrael). Projekat je započet u avgustu 2013, dok je završetak radova predviđen najkasnije u trećem kvartalu 2014. godine. Cilj eksploatacije Aminskog postrojenja je povećanje kvaliteta prirodnog gasa, koji NIS isporučuje u distributivnu mrežu JP «Srbijagas», putem izdvajanja ugljen dioksida (SO2) i drugih gasnih primesa. Rad Aminskog postrojenja omogućiće da se smanji količina SO2 u gasu koji NIS proizvodi do nivoa od 3%, što odgovara tehničkim zahtevima za njegovo korišćenje u domaćoj gasnoj distributivnoj mreži, u skladu sa zakonskom regulativom, koja će važiti od 1.07.2014. godine. Krajnji efekat će biti značajno poboljšanje kvaliteta prirodnog gasa srpskog porekla za konačne potrošače, te povećanje efikasnosti gasnog poslovanja, zahvaljujući rastu energetske vrednosti gasa, a samim tim i njegovog obima, koji se isporučuje kupcima. Posebnu pažnju zaslužuje ekološki aspekt projekta: SO2 koji se izdvaja tokom tehnološkog procesa odlagaće se u unapred pripremljene bušotine koje pripadaju kompaniji, što će sprečiti njegovo dospevanje u atmosferu, a samim tim i efekat «staklene bašte».