Arhiva vesti

O Energetskoj uniji sa potpredsednikom Evropske komisije

јун 11, 2015

Sastanku koji je održan 10. juna u rezidenciji šefa Misije EU u Beogradu Majkla Devenporta, pored predstavnika Continental wind, Asocijacije keramičara, Asocijacije cementne industrije i PKS, učestvovala je i Mirjana Nožić, ekspert koordinator za vezu sa institucijama EU u NIS-u. Maroš Šefčović je prisutnima kratko predstavio osnovne elemente koncepta Energetske unije, izazove i probleme sa kojima se upoznaje dok po zemeljama EU promoviše novi koncept. Tom prilikom, potpredsednik Evropske komisije zadužen za Energetsku uniju je istakao da Energetska unija podrazumeva i zemlje kandidate, odnosno da su ciljevi koje proklamuje – sigurnost snabdevanja energijom, energetska efikasnost, dekarbonizacija kao i podsticaj investicijama u obnovljive izvore energije - principi koji će biti primenjeni i na zemlje kandidate. Šefčović je ukazao na značaj diversifikacije u snabdevanju energentima i u tom smislu pomenuo podršku koju EU daje izgradnji LNG terminala na Krku. Ukazao je na veliki “rat” za tržište, koji se trenutno vodi između Saudijske Arabije (konvencionalni) sa jedne strane i Amerike i Kanade sa druge strane, u kojem ni jedni ni drugi ne odustaju od proizvodnje, te od pozicionairanja i zauzimanja svetskog tržišta. Maroš Šefčović je takođe istakao i da u toj borbi jako stradaju Rusija, zemlje Južne Amerike i Severne Afrike. Globalne promene u toj sferi su očite i u tom kontekstu Evropa mora pametno da planira svoju energetsku budućnost. Šefčović je na sastanku rekao i da je EU jedna porodica veoma raznorodnih članova i po energetskoj infrastrukturi, ali i po percepciji solidarnosti i odgovornosti za klimatske promene, te da će i u EU sprovođenje koncepta Energetske unije, odnosno kreiranje konkretnih politika, biti ogroman izazov. S tim u vezi, Šefčović je pozvao prisutne da ga upoznaju sa najvećim izazovima s kojima se susreću u svom poslovanju. Kao osnovni problemi pomenuti su nedostatak adekvatnog pravnog okvira, nepostojanje jasne energetske politike, promenjivost cena na tržištu, visoke cene energenata – gasa, ali i inertnost Vlade, naročito Ministarstva energetike u rešavanju problema u oblasti energetike u Srbiji. Naglašeno je i da se nepostojanje jasne politike u oblasti zaštite životne sredine ogleda u činjenici da ni u ovoj Vladi ne postoji posebno ministarstvo koje bi se bavilo tom oblašću, inače veoma zahtevno u smislu EU standarda. Mirjana Nožić je istakla je da u svom strateškom pristupu i planiranju investicija, NIS prati i ispunjava sve EU standarde, ali da je Kompanija mišljenja da postoji potreba kvalitetnijeg dijaloga sa predstavnicima Vlade oko planova za usvajanje EU zakonodavstva, naročito u oblastima koje mogu značajno uticati na naš poslovni rezultat – propisa iz oblasti zaštite životne sredine.