Arhiva vesti

Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad usvojio Biznis plan za 2019. godinu

децембар 12, 2018

Najviše sredstava biće uloženo u oblast istraživanja i proizvodnje nafte i gasa, kao i u završetak projekta „Duboka prerada“ u Rafineriji nafte Pančevo. Tokom naredne godine akcenat će biti i na povećanju bezbednosti na radu u svim biznis segmentima, kao i na unapređenju HSE (Health, Safety, Environment) kulture na nivou cele kompanije. U segmentu istraživanja i proizvodnje prioritet će biti uspešna realizacija programa bušenja i geološko istražnih radova na profitabilnim projektima, kao i sprovođenje planiranog obima seizmičkih ispitivanja. Kada je reč o servisima, akcenat će biti na nabavci moderne opreme i nastavku pružanja kvalitetnih usluga bušenja, tekućeg i kapitalnog remonta, bušotinskih servisa i 3D seizmike. U oblasti prerade nafte i poluproizvoda prioritet je završetak izgradnje i početak proizvodnje postrojenja za odloženo koksovanje, što je ključni projekat druge faze modernizacije Rafinerije nafte u Pančevu. U ovaj projekat će ukupno biti investirano više od 300 miliona evra, a početak rada novih postrojenja planiran je u trećem kvartalu 2019. godine. Pored toga, u oblasti prerade će prioritet biti realizacija projekata za povećanje energetske efikasnosti i upravljanje operativnom efikasnošću. Glavni pravac ulaganja u segmentu prometa naftnih derivata biće modernizacija maloprodajne i skladišne mreže u Srbiji i regionu, kao i razvoj prodaje novog proizvoda koksa, nakon puštanja u rad postrojenja za duboku preradu sa tehnologijom odloženog koksovanja u Rafineriji nafte Pančevo. Pored toga, planiran je dalji razvoj prodaje premijalnih brendiranih goriva. Biznis planom NIS-a za 2019. godinu u oblasti energetike planiran je pre svega nastavak aktivnosti na izgradnji termoelektrane toplane (TE-TO) Pančevo, namenjene za proizvodnju električne i toplotne energije iz prirodnog gasa, kao i dalji razvoj projekta vetrogeneracije. Početak rada oba projekta planiran je za 2020. godinu. Pored toga, u oblasti energetike NIS će investirati u razvoj i proširenje programa trgovine električnom energijom. NIS će i u narednoj godini nastaviti da sprovodi program mera za povećanje efikasnosti poslovanja.