Arhiva vesti

Odbor direktora NIS-a razmotrio rezultate poslovanja kompanije

мај 16, 2015

Na sednici Odbora direktora doneta je i Odluka o sazivu VII redovne sednice Skupštine akcionara NIS-a i utvrđeni su odgovarajući predlozi Odluka Skupštine akcionara NIS-a, među kojima je i predlog Odluke o raspodeli dobiti kompanije i isplati dividendi akcionarima NIS-a na osnovu rezultata 2014. godine. Predloge Odluka Skupštine akcionara koje je utvrdio Odbor direktora, uključujući predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2014. godinu i predlog Odluke o isplati dividendi i raspodeli dobiti, razmotriće Skupština akcionara NIS-a 23. juna 2015. godine