Arhiva vesti

Odbor direktora NIS-a usvojio biznis-plan kompanije za 2015. godinu

јануар 9, 2015

Odbor direktora NIS-a usvojio je obim investicionog programa kompanije za 2015. godinu u iznosu od oko 40 milijardi dinara, što je na nivou kapitalnih ulaganja u 2014. godini.

Odbor direktora NIS-a usvojio je obim investicionog programa kompanije za 2015. godinu u iznosu od oko 40 milijardi dinara
Ključni zadatak kompanije u oblasti istraživanja i proizvodnje ugljovodonika biće povećanje rezervi zahvaljujući povećanju efikasnosti geološko-istražnih radova, razvijanje znanja o geološkom modelu Panonskog basena i procena potencijala ranije otkrivenih struktura. Kada je reč o operativnom radu na proizvodnji ugljovodonika, kompanija će biti usmerena na smanjenje operativnih troškova, na nastavak projekta automatizacije procesa i uvođenje novih tehnoloških rešenja. U 2015. godini NIS namerava da počne realizaciju druge faze modernizacije prerađivačkih kapaciteta – izgradnju kompleksa duboke prerade u Rafineriji Pančevo. Takođe će na već postojećim kapacitetima biti nastavljeno uvođenje tehnologija za uštedu energije i tehnoloških rešenja čiji je cilj optimizacija izlazne produkcije i smanjenje bespovratnih gubitaka. Razvoj prometa u NIS-u obavljaće se, u najvećoj meri, preko povećanja efikasnosti prodajnih mreža u Srbiji i inostranstvu, povećanja obima premijum prodaje i izvoza, modernizacije skladišta, smanjenja troškova logistike. Kompanija će nastaviti razvoj sistema upravljanja kvalitetom u maloprodajnim objektima, kao i uvođenje kompleksne marketinške politike.