Arhiva vesti

Odbor direktora NIS-a usvojio Godišnji izveštaj o analizi poslovanja za 2015. godinu

април 7, 2016

Kompanija je godinu završila sa profitom, bez obzira na tešku makroekonomsku situaciju i negativan uticaj kursnih razlika. Neto dobit NIS grupe za 2015. godinu iznosi 14,6 milijardi dinara, a pokazatelj EBITDA 46,5 milijardi dinara. I pored smanjenja finansijskih pokazatelja u poređenju sa 2014. godinom, kompanija je uspela da premaši planske pokazatelje. Očuvanju profitabilnosti NIS-a doprinela je realizacija programa operativne efikasnosti. Ukupan iznos obračunatih obaveza po osnovu poreza i drugih javnih prihoda u 2015. godini iznosi 151,9 milijardi dinara, što je za 12% više nego prethodne godine. U 2015. godini NIS grupa je uložila u razvoj biznisa 30,3 milijardi dinara, i na taj način sačuvala svoju poziciju na listi najvećih investitora u Srbiji. Komentarišući rezultate poslovanja NIS grupe u 2015. godini, Vadim Jakovljev, predsednik Odbora direktora, je izjavio: «Godina 2015. je bila provera stabilnosti kompanija iz naftno-gasnog sektora. Bez obzira na to, menadžment NIS-a je efikasno odgovorio na izazove spoljne sredine i kompanija je, prema rezultatima 2015. godine, uspela da održi profitabilnost. U uslovima nestabilne makroekonomske situacije, menadžment NIS-a će nastaviti realizaciju programa povećanja operativne efikasnosti i usmeriće svoje snage na ključne projekte, uključujući i povećanje dubine prerade».