Arhiva vesti

Odbor direktora NIS imenovao Kirila Tjurdenjeva na mesto generalnog direktora kompanije

24 марта, 2017

Kiril Tjurdenjev, novi generalni direktor „NIS a.d. Novi Sad“ Kiril Kravčenko će nastaviti da obavlja funkciju zamenika generalnog direktora „Gasprom njeft“ za upravljanje inostranim aktivama, a njegova ovlašćenja u Izvršnom odboru „Gasprom njeft“ biće proširena: sada će u sferu njegove odgovornosti ulaziti takođe i rešavanje zadataka vezanih za povećanje efikasnosti i implementaciju kompleksnog sistema upravljanja operativnom delatnošću. Pritom, pored toga što će ostati na funkciji člana Odbora direktora NIS-a, nastaviće da učestvuje u rešavanju strateških pitanja razvoja NIS-a, koristeći stečeno ekspertsko iskustvo u upravljanju aktivom „Gasprom njeft“-a u Srbiji. U skladu sa utvrđenom praksom korporativnog upravljanja, Odbor direktora „NIS a.d. Novi Sad“ obezbeđuje opšte upravljanje Kompanijom, odgovara za pitanja strateškog upravljanja, kao i za definisanje poslovne strategije i poslovnih ciljeva NIS-a. Generalni direktor, kojeg iz redova izvršnih članova Odbora imenuje Odbor direktora, koordinira radom izvršnih članova Odbora direktora i organizuje delatnost Društva. Generalni direktor obavlja poslove dnevnog upravljanja poslovima Kompanije i ovlašćen je da odlučuje o pitanjima koja ne spadaju u nadležnost Skupštine akcionara i Odbora direktora. Predsednik Odbora direktora NIS-a, Prvi zamenik generalnog direktora „Gasprom njeft“ Vadim Jakovljev je istakao: „Za vreme rada Kirila Kravčenka na funkciji generalnog direktora NIS-a, kompanija je radikalno povećala efikasnost biznisa i proširila prisustvo u regionu, NIS je postao lider u sferi implementacije najbolje prakse HSE, i to iskustvo će sada biti korisno za „Gasprom njeft“, za koji povećanje efikasnosti operativne delatnosti predstavlja važan zadatak. Akcionari NIS-a visoko cene dostignuća menadžmenta Kompanije: uprkos složenim makroekonomskim uslovima, NIS demonstrira pozitivnu dinamiku ključnih operativnih i finansijskih rezultata i danas zauzima lidersku poziciju na profilnim tržištima zemalja Balkanskog regiona. U ime akcionara izražavam uverenost da će profesionalizam Kirila Tjurdenjeva omogućiti obezbeđivanje kontinuiteta razvojnog kursa NIS a.d., koji je usmeren na porast efikasnosti biznisa i transformaciju kompanije u strateškog igrača na balkanskom energetskom tržištu“. Član Odbora direktora NIS-a, zamenik generalnog direktora „Gasprom njeft“ za upravljanje inostranim aktivima Kiril Kravčenko je naglasio: „Ponosan sam na rezultate koje je NIS postigao za vreme mog rada na funkciji generalnog direktora kompanije. Za 8 godina NIS je prošao ogroman put od lokalne kompanije do ozbiljnog međunarodnog igrača na energetskim tržištima. Ja ću nastaviti da učestvujem u rešavanju strateških pitanja razvoja NIS u ulozi člana Odbora direktora kompanije, i obezbediću neophodne ekspertize za novog generalnog direktora. Uveren sam da sa Kirilom Tjurdenjevom NIS dobija efikasnog i iskusnog rukovodioca, sposobnog da uspešno odgovori na sve izazove koji stoje pred našom kompanijom, i da reši ambiciozne zadatke, vezane za realizaciju ključnih investicionih projekata NIS“. Biografija Kiril Vladimirovič Tjurdenjev rođen je 19. aprila 1977. godine. S odličjem je diplomirao na Fakultetu za međunarodne odnose (visoka školska sprema sa specijalizacijom), i magistrirao Međunarodno pravo (sa specijalizacijom) na Moskovskom državnom institutu međunarodnih odnosa (MGIMO). Takođe je magistrirao prava (LL.M) na Univerzitetu u Mančesteru. Stručno se usavršavao u okviru programa za izvršne rukovodioce u međunarodnim poslovnim školama INSEAD i Londonskoj poslovnoj školi. Od 2000. do 2004. godine radio je u kompanijama A.T. Kearney i Unilever. Godine 2004. počinje da radi u McKinsey & Co. Od 2007. do 2012. godine radio je kao zamenik generalnog direktora za Strategiju i korporativni razvoj u kompaniji „SIBUR – Mineralna đubriva“. Od 2012. godine je izvršni potpredsednik i član Izvršnog odbora AFK „Sistema“. Pre dolaska u NIS, Kiril Tjurdenjev je bio na funkciji predsednika i predsedavajućeg Upravnog odbora OAO „Objedinjena naftno-hemijska kompanija“ koja je u tom trenutku ulazila u grupu kompanija AFK „Sistema“, i kao predsednik Odbora direktora kompanije „Ufaorgsintez“. U aprilu 2016. godine počinje sa radom u NIS a.d. Novi Sad, na poziciji Prvog zamenika generalnog direktora za preradu i promet. Za člana Odbora direktora „NIS a.d. Novi Sad“ izabran je 8. decembra 2016.. Na funkciju Generalnog direktora “NIS a.d. Novi Sad“ imenovan je 22. marta 2017. godine.