Arhiva vesti

Odbor direktora NIS je usvojio godišnji izveštaj

15 априла, 2014

Na redovnoj sednici Odbora direktora NIS-a, održanoj 15. aprila, usvojen je godišnji izveštaj o poslovanju kompanije za 2013. godinu. Takođe, Odbor direktora je razmotrio tekući status realizacije energetskih projekata NIS – monetizaciju prirodnog gasa kroz izgradnju kogeneracionih postrojenja na ležištima kompanije, tok pripremnih radova za izgradnju TETO Pančevo, politiku kompanije u oblasti povećanja energetske efikasnosti u proizvodnji, kao i projekte iz domena razvoja alternativne energetike. Menadžment NIS-a je članovima Odbora direktora predstavio korporativnu Komercijalnu politiku kojom se definišu principi rada kompanije u veleprodaji i maloprodaji, izgrađivanja odnosa sa kupcima, kao i realizaciju programa lojalnosti i fleksibilne cenovne politike. Nakon sednice Predsednik Odbora direktora NIS-a Vadim Jakovljev je izjavio: «NIS svoj rad zasniva na principima razvoja obostrano korisnih odnosa sa ključnim grupama potrošača. Danas je u kompaniji razvijen i implementiran čitav niz mehanizama kojima se omogućava ne samo da se zadrže postojeći kupci, nego i da se aktivno pridobiju novi. Rezultati rada u ovoj oblasti omogućili su NIS-u da u dosta složenim makroekonomskim uslovima tokom 2013. godine poveća obim prodaje naftnih derivata gotovo za trećinu u poređenju sa prethodnim periodom. Svakako, značajnu ulogu u porastu veleprodaje i maloprodaje odigralo je i poboljšanje kvaliteta proizvedenih derivata, kao i uvođenje novih vrsta goriva u proizvodni program kompanije».