Arhiva vesti

Odbor direktora NIS usvojio Predlog odluke Skupštine akcionara o raspodeli dobiti

април 2, 2013

Na održanoj danas sednici Odbora direktora, , NIS je usvojio Predlog odluke Skupštine akcionara kompanije o raspodeli dobiti za 2012. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti. Predlog odluke predviđa isplatu dividende u visini od 25 odsto dobiti ostvarene u 2012. godini što je za 10 procenata više od minimuma koji je predviđen Ugovorom o kupoprodaji akcija NIS-a i Politikom dividendi kompanije . Pravo na isplatu dividende imaće svi akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na dan sastavljanja spiska akcionara koji imaju pravo na učešće u petoj Redovnoj sednici Skupštine akcionara (deseti dan pre dana održavanja sednice). O usvajanju odluke Skupštine akcionara i danu isplate dividendi akcionari će blagovremeno biti obavešteni. Skupština akcionara NIS biće održana do kraja juna tekuće godine. Pored predloga odluke o raspodeli dobiti Odbor direktora je usvojio godišnji izveštaj „NIS“ za 2012.godinu. Vadim Jakovljev, Predsednik Odbora direktora NIS izjavio je: „Uspeli smo da nađemo uravnoteženo rešenje. Obezbeđujući svim akcionarima kompanije stabilan prihod, što je danas krajnje važno u periodu nestabilne ekonomske situacije, mi nastavljamo sa realizacijom usvojenog investicionog programa koji će sigurno doprineti daljem povećanju vrednosti kompanije, a znači i povećanju vrednosti akcija kako za većinske, tako i za manjinske akcionare.“