Arhiva vesti

Održan Dan investitora NIS-a

октобар 31, 2013

Povodom Dana investitora NIS-a, danas su u Novom Sadu investicionoj javnosti predstavljeni konsolidovani finansijski rezultati za devet meseci poslovanja. Nakon prezentacije finansijskih rezultata i otvorenog i konstruktivnog dijaloga između predstavnika NIS-a i investicione javnosti, učesnici su se upoznali sa planovima kompanije u vezi sa izgradnjom savremenog centra za proizvodnju baznih ulja u Rafineriji nafte Novi Sad. Prema rečima Antona Fjodorova, zamenika generalnog direktora za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo, dobre strane poslovanja u prvih devet meseci su rast operativne dobiti (EBITDA), kao i rast neto profita, snažan rast operativnog novčanog toka, te ukupna zaduženost prema bankama koja je niža od utvrđenog limita, budući da je dug prema bankama u odnosu na operativnu dobit za četvrtinu niži od planiranog. Uz to, kompanija je zabeležila značajno povećanje prerade, rast prodaje motornih goriva i maloprodaje na domaćem tržištu, širenje GAZPROM brenda u regionu. Anton Fjodorov je investitorima predstavio planove kompanije u narednoj godini Zahvaljujući tome je porasla prodaja na inostranom tržištu, a NIS uspeo da se pozicionira kao drugi najveći izvoznik u zemlji. S druge strane, poslovanje kompanije i dalje opterećuju neizmirena potraživanja pre svega javnih preduzeća, kao i veća poreska opterećenja zbog rasta akciza i PDV-a. Investitore je zanimala i dinamika ulaganja kompanije tokom ove godine, pa su mogli da čuju kako je u prvih devet meseci investirano 25 odsto više sredstava u projekte u odnosu na prošlu godinu, ukupno 37,8 milijardi dinara. Najviše novca je uloženo u istraživanje i proizvodnju, 15,7 milijardi dinara, u projekte u oblasti prerade 8,9 milijardi dinara, te u razvoj prometa 11,1 milijardu dinara. Poštujući princip transparentnog poslovanja i uspostavljanja novih standarda korporativnog upravljanja u Srbiji, NIS je i ove godine nastavio svoju praksu da „otvara vrata kompanije“ za predstavnike banaka, brokerskih kuća, investicionih fondova, kao i finansijske analitičare, upoznajući na taj način investicionu javnost o svim bitnim aspektima svog poslovanja.