Arhiva vesti

Održana Peta sednica Odbora direktora NIS

септембар 9, 2013

Odbor direktora NIS je na Petoj sednici razmatrao izveštaje Kompanije za prvih šest meseci 2013. godine. Članovi Odbora direktora su usvojili Finansijske izveštaje NIS-a za prvu polovinu ove godine, kao i Konsolidovani finansijski izveštaj za isti period. Takođe, na sednici je usvojen i Kvartalni izveštaj NIS za drugi kvartal 2013. godine. Vadim Jakovljev, predsednik Odbora direktora NIS, zamenik predsednika Izvršnog odbora OAD „Gasprom njeft“, istakao je sledeće: „Tekuća godina je krajnje složena za većinu kompanija koje rade na evropskom tržištu, zbog nestabilnih makroekonomskih uslova koji imaju negativan uticaj na razvoj privrede. Ključni zadatak koji su menadžmentu NIS postavili akcionari kompanije za 2013. godinu bila je izrada izbalansiranog scenarija razvoja u situaciji niskih cena nekih vrsta sirovina, na primer gasa, rastućih finansijskih obaveza koje se tiču poreskih davanja, i obima potraživanja. U takvim uslovima kompanija je, po mom mišljenju, uspela da obezbedi stabilnost poslovanja. U perspektivi mi očekujemo podršku dva najveća akcionara u ključnim pitanjima razvoja NIS, uključujući ona koja se tiču pristupa naplati akumuliranih obaveza najvećih potrošača“.