Arhiva vesti

Održana regionalna konferencija „Energetska arena 2013“ uz podršku NIS-a

октобар 23, 2013

Regionalna konferencija - 6. Energetska arena koja је danas održana u saradnji sa NIS-om i Nacionalnim naftnim komitetom Srbije u Beogradu je imala za cilj da stimuliše diskusiju o energetskoj politici Evropske unije u okviru partnerstva unutar Energetske zajednice. Konferencija je bila prilika da se razgovara o strategijama za postizanje ciljeva za očuvanje energetske sigurnosti, povećanje energetske efikasnosti i smanjenje rizika uticaja na klimatske promene. Događaj je organizovan pod pokroviteljstvom predsednika Vlade Republike Srbije, povodom predsedavanja Srbije Ministarskim savetom Energetske zajednice. Zorana Mihajlović, Fabrizio Barbaso i Kiril Kravčenko Na 6. Energetskoj areni su učestvovali: Ivica Dačić, predsednik Vlade Srbije, Zorana Mihajlović, predsednik Ministarskog veća Energetske zajednice i ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Srbije, Fabrizio Barbaso, zamenik generalnog direktora za energetiku, Generalni direktorat za energetiku, Evropska komisija,Janez Kopač, direktor Sekretarijata energetske zajednice, Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS, Daniela Bobeva, potpredsednica Vlade Bugarske, Valeriu Lazar, zamenik predsednika Vlade i ministar ekonomije Moldavije, Damian Gjiknuri, ministar ekonomije, trgovine i energetike Albanije. U toku dana su se održala dva okrugla stola: Energetska strategija Evropske unije i jugoistočna Evropa i Perspektive privatnog sektora u usklađivanju tržišta jugoistočne Evrope s energetske politikom i strategijom EU. Konferencija je obuhvatila i debatu na visokom nivou o energetskoj politici.  Tokom Energetske arene, generalni direktor NIS-a je imao sastanak sa Danielom Bobevom, potpredsednicom Vlade Bugarske Fabrizio Barbaso, zamenik generalnog direktora za energetiku u generalnom direktoratu za energetiku u okviru Evropske komisije je rekao: “Energetska zajednica otvara evropsko energetsko tržište van granica Evropske unije. Kao rezultat otvaranja tržišta, milioni ljudi u ovom regionu imaju dodatna prava i zaštitu. Kompanije mogu da rade u uslovima veće transparentnosti. Uslovi za investicije su poboljšani, ne samo zbog saznanja da investitori imaju pristup tržištu od deset ili čak 50 miliona korisnika, već sa mrežom od pola milijarde potrošača.” Ovim povodom predsednik Ministarskog veća Energetske zajednice i ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine Zorana Mihajlović je izjavila: “Sa novom strategijom energetike i predstojećim izmenama Zakona o energetici, koje će ga prilagoditi direktivama EU, kao i poštovanjem preuzetih obaveza prema Energetskoj zajednici, može se reći da je srpska energetika već jednom nogom u Evropskoj uniji. Naša vizija je da Srbija bude izvoznik struje i tranzitna država i skladište za energiju i energente, koja je ostvarila visok nivo energetske bezbednosti i održivosti, neophodne za ubrzani razvoj njene privrede.” Premijer Srbije Ivica Dačić sa Kirilom Kravčenkom pred početak poslednje debate Kiril Kravčenko, generalni direktor NIS-a je rekao: „Energetika je pokretačka snaga ekonomija u regionu Balkana budući da su osam od deset najvećih regionalnih kompanija iz ove industrije. Iz energetike potiču i u ovaj sektor se slivaju najveće investicije, kao i najveće uplate po osnovu poreza u republičke budžete i kompanije iz tog sektora zapošljavaju najviše ljudi. Procene su da je sektoru energetike u regionu Balkana potrebno do 60 milijardi evra investicija do 2030. godine što implicira da će saradnja među zemljama ovog regiona biti još intenzivnija. Mi možemo da pomognemo u integraciji regiona i da ubrzamo ekonomski razvoj čak i u teškim makroekonomskim uslovima. Po mom mišljenju, ova konferencija je jedan od instrumenata da se izgradi takav dijalog i da se istraže mogućnosti za nove zajedničke pristupe u ovoj oblasti.“ Debata na visokom nivopu sa učesnicima (sleva na desno): Ivica Dačić, Zorana Mihajlović, Valeriu Lazar, Damjan Gjiknuri Na 6. Energetskoj areni su doneti sledeći zaključci: - Političari, kao i preduzeća, moraju da pruže punju pažnju potrošačima i običnim ljudima – postupak donošenja odluka bi trebalo da bude transparentan i otvoren za javnost - Poslovni sektor i investitori traže stabilno i postojano zakonodavstvo koje će obezbediti dugoročne investicije - Postojaće trajni skromni rast u potražnji rafinisanih proizvoda kojem podršku pružaju tekuće investicije u sektor rafinerija - S obzirom na finansijsku održivost projekata obnovljive energije, pitanje je da li za odabranu strategiju za obnovljivu energiju ima dovoljno novca - Manji projekti posvećeni energetskoj infrastrukturi imaju veće šanse za uspeh od većih projekata - Nakon 2020, strategija za energetiku bi trebalo da energetskoj efikasnosti da veći prioritet; ona sama po sebi treba da postane privredna grana - Dalja harmonizacija tržišta omogućiće regionu jugoistočne Evrope rast i razvoj, kao i povećati njenu konkurentnost.