Arhiva vesti

Održana sednica Odbora direktora NIS-a

22 маја, 2017

Tim predlogom odluke za isplatu dividende akcionarima predviđeno je 25 odsto neto dobiti Društva iz 2016. godine, odnosno 4,02 milijarde dinara. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu iznosi 16,08 milijardi dinara. Takođe, Odbor direktora je odobrio Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu i utvrdio predlog odluke Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad o usvajanju tog izveštaja. Pored toga, na sednici je razmotren i prihvaćen Izveštaj nezavisnog revizora „PricewaterhouseCoopers“ o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja NIS a.d. Novi Sad za 2016. godinu i utvrđen predlog odluke Skupštine akcionara o usvajanju navedenog Izveštaja. Deveta redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad saziva se za 27. jun 2017. godine. Odbor direktora je na pisanoj sednici takođe razmotrio i usvojio Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje, kao i Kvartalni izveštaj NIS a.d. Novi Sad za prvi kvartal 2017. godine.