Arhiva vesti

Održana sednica Odbora direktora NIS-a

мај 6, 2016

Takođe, na sednici je razmotren i Godišnji izveštaj NIS-a za 2015. godinu i utvrđen predlog Odluke Skupštini akcionara NIS-a o usvajanju datog Godišnjeg izveštaja. Odbor direktora je razmotrio i Izveštaj nezavisnog revizora "PricewaterhouseCoopers" sa pozitivnim mišljenjem o usklađenosti Godišnjeg izveštaja NIS-a za 2015. godinu sa finansijskim izveštajima i utvrdio predlog Odluke Skupštine akcionara NIS o njegovom usvajanju. Datum održavanja redovne sednice Skupštine akcionara NIS-a u 2016. godini biće utvrđen na narednoj sednici Odbora direktora NIS-a.