Arhiva vesti

Održana V redovna sednica Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad

јун 18, 2013

Skupština akcionara NIS a.d. Novi Sad danas je donela odluku o raspodeli dobiti kompanije za 2012. godinu, isplati dividendi i utvrđivanju ukupnog iznosa neraspoređene dobiti kompanije. U skladu sa tim, na sednici Skupštine akcionara odlučeno je da se za isplatu dividendi izdvoji 25 odsto dobiti ostvarene u 2012. godini, umesto 15 odsto koliko iznosi minimum predviđen Politikom dividendi kompanije. Doneta je odluka da akcionarima bude isplaćeno 12,36 milijarde dinara, odnosno bruto iznos po akciji od 75,83 dinara. Pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara V redovne sednice Skupštine akcionara koji je bio 8. juna 2013. godine. Za predsednika na V redovnoj sednici Skupštine akcionara izabrana je Zorana Mihajlović, ministar energetike, razvoja i zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije. Skupština akcionara je imenovala i članove Odbora direktora. Kao predstavnici akcionara Gaspromnjeft-a imenovani su Vadim Jakovljev, Kiril Kravčenko, Anatolij Černer, Vladislav Barišnjikov, Aleksandar Krilov i Aleksej Jankevič. Za članove Odbora direktora kao predstavnici Republike Srbije imenovani su Nenad Mijailović, Negica Rajakov i Nikola Martinović, dok su kao nezavisni članovi Odbora direktora imenovani Stanislav Šekšnja i Volfgang Rutenštorfer. Pored toga, Skupština akcionara je za predsednika Odbora skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara imenovala Ljubomira Aksentijevića, a za članove Odbora – Radoslava Strikovića i Alekseja Urusova. Takođe, na Skupštini akcionara danas su usvojeni finansijski izveštaji za 2012. godinu, konsolidovani finansijski izveštaji za 2012. godinu, izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja i konsolidovanih finansijskih izveštaja NIS a.d. za 2012. godinu, kao i godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2012. godinu. Za revizora finansijskih izveštaja za 2013. godinu izabran je PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd. „Vlada Srbije je zadovoljna rezultatima koje je NIS postigao prošle godine. Završena je modernizacija Rafinerije nafte u Pančevu, pa ove godine očekujemo da će izvoz goriva evro kvaliteta smanjiti spoljnotrgovinski deficit zemlje i da će NIS nastaviti da doprinosi privrednom razvoju Srbije, s obzirom da učestvuje sa 8 odsto u BDP-u, jednako kao i strateška grana poljoprivreda. Raduje nas najava većinskog akcionara Gapromnjefta da će NIS nastaviti da ulaže u razvoj jer je to jedini način da svi akcionari dugoročno budu zadovoljni“, izjavila je Zorana Mihajlović, novi predsednik Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad.