Arhiva vesti

Održana VIII redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

јун 28, 2016

Na ime dividendi će, odlukom Skupštine akcionara, četvrtu godinu zaredom biti isplaćeno 25 odsto neto dobiti Društva za 2015. godinu, odnosno 4.025.961 hiljada dinara u ukupnom bruto iznosu ili 24,69 dinara po akciji bruto. Pravo na dividendu za 2015. godinu imaju svi akcionari Društva koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara VIII redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno 18. juna 2016. godine. Skupština akcionara ovlastila je Odbor direktora NIS-a da odredi dan i postupak isplate dividende akcionarima. Na sednici Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad takođe su usvojeni Finansijski izveštaji za 2015. godinu, Konsolidovani finansijski izveštaji za prošlu godinu, kao i izveštaji o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2015. godinu. Usvojen je i Godišnji izveštaj NIS-a za 2015. godinu, kao i izveštaj o izvršenoj reviziji Godišnjeg izveštaja. Prema odluci Skupštine akcionara, za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2016. godinu izabran je „PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd”. Na predlog većinskog akcionara, JAD „Gasprom njeft“, na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS-a imenovani: – Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i prvi zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njefta“, – Kiril Kravčenko, član Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i zamenik generalnog direktora za upravljanje inostranim aktivama JAD „Gasprom njefta”, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad, – Aleksandar Bobkov, savetnik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“, – Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft“ i zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njefta”, – Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”, – Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora JAD „Gasprom njeft” i zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njefta”. Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora su imenovani: – Nikola Martinović, – Goran Knežević, – Danica Drašković. Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Stanislav Šekšnja. Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara Društva je imenovan Nenad Mijailović, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.