Arhiva vesti

Održana X redovna sednica Skupštine akcionara NIS-a

јун 21, 2018

Na osnovu ove odluke NIS a.d. Novi Sad će akcionarima na ime dividende isplatiti 6.948.003.644 dinara, odnosno 42,61 dinar po akciji bruto. Time će NIS a.d. Novi Sad akcionarima šestu godinu zaredom na ime dividende isplatiti 25 odsto prošlogodišnje neto dobiti Društva. Neto dobit NIS a.d. Novi Sad u 2017. godini iznosila je 27,8 milijardi dinara. Pravo na dividendu za 2017. godinu imaju svi akcionari NIS a.d. Novi Sad koji su upisani u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti na Dan akcionara X redovne sednice Skupštine akcionara, odnosno na dan 11. jun 2018. godine. Dan i postupak isplate dividende akcionarima odrediće Odbor direktora NIS a.d. Novi Sad. Takođe, Skupština akcionara je usvojila i Godišnji izveštaj NIS a.d. Novi Sad za 2017. godinu, kao i Finansijske izveštaje, Konsolidovane finansijske izveštaje i izveštaje o izvršenoj reviziji Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2017. godinu. Za revizora Finansijskih izveštaja i Konsolidovanih finansijskih izveštaja za 2018. godinu izabrano je društvo „PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd“. Na predlog većinskog akcionara, JAD „Gasprom njeft“, na sednici Skupštine su za članove Odbora direktora NIS a.d. Novi Sad imenovani: - Vadim Jakovljev, zamenik predsednika Izvršnog odbora, prvi zamenik generalnog direktora JAD „Gasprom njeft“, - Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS a.d. Novi Sad, - Sergej Papenko, načelnik Departmana za rad sa zajedničkim preduzećima i efikasnost biznisa JAD "Gasprom njeft", - Anatolij Černer, zamenik predsednika Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za logistiku, preradu i promet JAD „Gasprom njeft“, - Aleksej Jankevič, član Izvršnog odbora, zamenik generalnog direktora za ekonomiku i finansije JAD „Gasprom njeft”, - Aleksandar Krilov, direktor Direkcije za regionalnu prodaju JAD „Gasprom njeft”. Na predlog Republike Srbije za članove Odbora direktora su imenovani: – Nikola Martinović, – Danica Drašković. Za nezavisne članove Odbora direktora imenovani su Volfgang Rutenštorfer i Olga Visocka. Za predsednika Odbora Skupštine akcionara za nadzor nad poslovanjem i postupkom izveštavanja akcionara NIS a.d. Novi Sad je imenovan Nenad Mijailović, dok su za članove tog Odbora imenovani Zoran Grujičić i Aleksej Urusov, direktor Direkcije za ekonomiku i korporativno planiranje JAD „Gasprom njeft”.