Arhiva vesti

Održivi razvoj u naftnoj i gasnoj industriji: kako vodeće evropske kompanije postižu održivost?

новембар 6, 2017

Održivi razvoj nije cilj sam po sebi već neprekidni proces, stalno kretanje po neistraženim stazama. Između ostalog, nije li odgovornost najvećih kompanija da pokažu kako da se ove obaveze sprovedu u delo i da otvore te staze? I kako ti veliki igrači mogu konkretno da deluju, od prilagođavanja svog poslovanja do transparentnog izveštavanja? Održivost kao strateški pokretač poslovanja Za ekonomskog aktera, održivost je pitanje odgovornosti: prema građanima, zaposlenima, životnoj sredini i, u krajnjoj liniji, budućim generacijama. Održivost u prvom redu iziskuje zaštitu prirode i biodiverziteta, naročito u osetljivim sektorima kao što je energetika uopšte i, konkretno, sektor nafte i gasa. Ipak, nije dovoljno uvrstiti je među principe jedne kompanije, već je potrebno preduzeti konkretne radnje kako ne bi ostala slovo na papiru. Za to je potreban celovit pristup, koji podrazumeva čitav niz aktivnosti jedne kompanije. Mi u NIS-u primenjujemo ga na označavanje proizvoda, prevoz robe (posebno opasnog tereta), upravljanje otpadom i iskorišćenim materijalom, emisije štetnih materija, upotrebu vode i ublažavanje rizika. To nije lak izbor već prilika. Na kraju krajeva, posao raste kroz investicije i inovacije, a suočavanje sa izazovima potrošnje energije, energetske efikasnosti i održivosti proizvoda je suštinski deo budućih poslovnih modela. NIS je vodeća energetska kompanija u jugoistočnoj Evropi, a održivost je ključni pokretač našeg poslovanja. Radimo na razvoju bio-goriva u okviru svog portfolija, a 2016. godine otvorili smo i Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa i smanjenje gasova sa efektom staklene bašte, što je prvo HiPACT postrojenje u Evropi i, izuzimajući Japan, jedino na svetu! Ispunjavanje naših ekoloških obaveza Podrazumeva se da kompanija koja ima sedište ili posluje u Evropi mora da ispuni stroge standarde zaštite životne sredine. Kao vodeća srpska kompanija (Srbija je članica Energetske zajednice), koja posluje u tri države članice EU (Mađarska, Bugarska i Rumunija), NIS u potpunosti poštuje relevantne zakonske propise. Paket mera za čistu energiju, o kome se trenutno pregovara u Evropskom parlamentu i Savetu EU i koji se bavi energetskom efikasnošću, dizajnom tržišta i obnovljivim izvorima energije, direktno se odnosi na aktivnosti NIS-a. Bez obzira na to, verujemo da je proaktivno reagovanje na svaki novi zakonski propis pitanje odgovornosti. Primera radi, završetkom projekta „Namešavanje dizel goriva s bio komponentama u Rafineriji nafte Pančevo“ ispunjavaju se zahtevi u pogledu dizel goriva u sektoru transporta, kada budući propisi o bio-gorivu i bio-tečnostima stupe na snagu u Srbiji. Isti principi odredili su način na koji se NIS odnosi prema uredbi REACH i njenim procedurama za prethodnu registraciju. Sprovedene su opsežne interne studije i aktivnosti kako bi se ti zahtevi integrisali, što je pozdravljeno pozitivnom odlukom o registraciji supstanci Evropske agencije za hemikalije (engl. ECHA). Šire posmatrano, odgovornost nas pokreće da sistematično primenjujemo mere za zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine od rizika koji proizilaze iz upotrebe hemijskih proizvoda. Društvena odgovornost kao osnovni princip Istinsku posvećenost održivom razvoju iskazujemo i kroz svoje društvene aktivnosti. Razvoj zajednica u kojima poslujemo jedan je strateških ciljeva NIS-a. Na lokalnom nivou razvijeni su mnogi projekti, od kojih su koristi imale zemlje i zajednice gde poslujemo. U okviru javnog konkursa „Zajednici zajedno“, NIS je tokom 2016. godine podržao 106 najboljih projekata u oblastima sporta, kulture, zaštite životne sredine, nauke i socijalne zaštite, čije sprovođenje doprinosi razvoju lokalnih zajednica, omogućava lakše funkcionisanje brojnih institucija i unapređuje delatnost kulturnih, obrazovnih i sportskih institucija. Ovaj pristup primenjujemo i na svoje zaposlene, štiteći njihovu bezbednost i zdravlje na radu najvišim standardima, te ceneći njihove veštine i doprinos. Maja 2016. godine postali smo potpisnik „Izjava generalnih direktora o principima osnaživanja žena“ i šampion „Sistema za upravljanje zaradama“ u okviru ove inicijative, kreirane zajedno sa Globalnim dogovorom UN, Organizacijom UN za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena i vodećim svetskim kompanijama. Time se naša kompanija obavezala da primeni sedam principa u nastojanju da ostvari bolje finansijske rezultate kroz povećanje vidljivosti talenata i produktivnosti rada, obezbeđenje dugotrajne konkurentnosti kroz strateški razvoj zaposlenih žena i promovisanje rodne ravnopravnosti same po sebi i u kontekstu društvenog okruženja. Spisak je dugačak, ali ne i konačan i mi na ovo svakako gledamo kao na proces koji traje. Već sedmu godinu zaredom, NIS objavljuje Izveštaj o održivom razvoju, u kome opisujemo svoje inicijative, njihov status i svoje ciljeve. Izveštavanje nije lako, ono iziskuje mnogo posvećenosti i ubeđenja, ali mi, kao regionalni lider, verujemo da je naša odgovornost da izveštavamo, pokrećemo i delamo kao pionir. To je iskren, integrisan pristup radi održivosti na svim nivoima. (Izvorni tekst na engleskom jeziku koji je objavljen na sajtu www.euractiv.eu, možete pročitati ovde).