Arhiva vesti

Otvoren NIS-ov savremeni Arhivski depo

септембар 30, 2016

Kompanija NIS svečano je u Novom Sadu otvorila savremeni Arhivski depo Projekat je realizovan u cilju efikasnijeg poslovanja kompanije, jer centralizovana arhiva omogućava jednostavnije funkcionisanje unutar velikog sistema, lakše izdavanje dokumenata, kao i optimizaciju prostora, vremena i resursa. Na ovaj način je sistematizovana i sređena arhivska građa svih pravnih prethodnika NIS-a, celokupna arhiva kompanije sada se nalazi na jednoj lokaciji, a obim arhivske građe iznosi 13 kilometara. U pripremi i sređivanju arhivske građe aktivno su učestvovali zaposleni NIS-a. Takođe, oslobođenje prostora u kojoj je NIS držao svoj Arhiv do centralizacije, omogućio je kompaniji prodaju ovih nekretnina. NIS je prva kompanija u Srbiji sa jedinstvenim Arhivom, urađenim po najsavremenijim standardima u ovoj oblasti i u obimu većem od drugih kompanija. Takođe, NIS je spreman da pruži usluge svog Arhiva eksternim korisnicima. Celokupna arhiva kompanije sada se nalazi na jednoj lokaciji, a obim arhivske građe iznosi 13 kilometara Novi NIS-ov Arhivski depo ispunjava sve uslove propisane zakonskom regulativom i uređen je po najsavremenijim principima, uz poštovanje svih pravila HSE (Health, Safety, Environment) koja podrazumevaju sigurnu lokaciju, dobre uslove čuvanja arhivske građe, bezbedan pristup dokumentima i ekonomično upravljanje fizičkim arhiviranjem. Arhiv je izgrađen na lokaciji koja je zaštićena od poplava, klizišta, zagađivača i okolnih izazivača požara. Pored toga, NIS je razvio poseban softver za fizičko upravljanje Arhivom, koji obezbeđuje visok nivo iskorišćenja depoa. “Velike energetske kompanije poput NIS-a u svom poslovanju stvaraju velike količine arhive koja ujedno predstavlja kulturno nasleđe od velikog značaja za jedno društvo. Kako je NIS kompanija koja insistira na odgovornom ponašanju u svim aspektima poslovanja, posle ulaganja u velike strateške projekte došlo je vreme da se učine i ozbiljni napori na sređivanju Arhiva. Želeo bih da se zahvalim svim zaposlenima NIS-a koji su učestvovali u ovom projektu“, rekao je Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora NIS-a. Svečanom otvaranju NIS-ovog Arhiva prisustvovao je veliki broj zvanica iz Arhiva Vojvodine, gradova Novog Sada, Pančeva i Zrenjanina, Agencije za privredne registre, kao i menadžment kompanije.