Arhiva vesti

Ovde možete preuzeti osnovne informacije o kompaniji NIS a.d. Novi Sad.

јануар 1, 2019

Ovde možete preuzeti osnovne informacije o kompaniji NIS a.d. Novi Sad. NIS Grupa je jedan od najvećih vertikalno integrisanih energetskih sistema u Jugoistočnoj Evropi. Osnovne delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i prirodnog gasa, promet širokog asortimana naftnih i gasnih derivata, kao i realizacija projekata u oblasti petrohemije i energetike. Sedište NIS-a i glavni proizvodni kapaciteti nalaze se u Republici Srbiji: naftna i gasna nalazišta, Rafinerija nafte Pančevo, skladišta, kao i mreža benzinskih stanica. Osim u Srbiji, NIS delatnost razvija i u regionu Balkana. Regionalna ekspanzija odvija se u dva osnovna pravca – na polju istraživanja i proizvodnje nafte i gasa (u Rumuniji i Bosni i Hercegovini) i kroz razvoj maloprodajne mreže (u Bugarskoj, Bosni i Hercegovini i Rumuniji). Ukupno, NIS na tržištu Balkana upravlja mrežom od preko 400 benzinskih stanica u dva brenda – maasovni NIS Petrol i premijum brend GAZPROM. Pored toga, NIS je aktivan i na polju trgovine električnom energijom gde je, pored tržišta Srbije, prisutan i na tržištima Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Rumunije, Slovenije i Mađarske. Cilj NIS-a je da bude primer drugima po efikasnosti poslovanja i dinamici održivog razvoja, kao i da u izazovnim makroekonomskim okolnostima obezbedi nove vrednosti za svoje akcionare, zaposlene i zajednicu u kojoj posluje. Pored poslovnih aktivnosti, NIS realizuje i brojne društveno odgovorne projekte čiji je cilj da se unapredi život zajednice u kojoj kompanija posluje. Napori NIS-a u ovoj oblasti posebno su fokusirani na mlade ljude koji su nosioci budućeg razvoja. NIS je danas jedna od najuspešnijih kompanija i najveći budžetski davalac u Srbiji. Ruska kompanija „Gasprom njeft“ poseduje 56,15 % akcijskog kapitala NIS-a, dok je 29,87 % akcija u vlasništvu Republike Srbije. Ostatak pripada građanima, zaposlenima, bivšim zaposlenima i drugim manjinskim akcionarima. Akcijama NIS-a trguje se na Beogradskoj berzi.