Arhiva vesti

Poboljšan kvalitet nabavki u NIS-u

март 6, 2012

Od kraja prošle godine u NIS-u se primenjuju nove tenderske procedure koje za rezultat imaju veću tranparentnost i efikasnost i podršku domaćim proizvođačima. Nova poslovna odluka o izboru dobavljača uvodi nove načine izbora i omogućava veću kontrolu i bolju organizaciju. Viskostandardizovanim načinom poslovanja, NIS je u isto vreme podiže lestvicu kvaliteta, a za kompaniju i za partnere – dobavljače ovaj značajan posao čini jednostavnijim.

Dosadašnja praksa je pokazala da su tenderski procesi bili opterećeni administracijom više nego što treba i da bi mogli biti transparentniji. Zato je doneta odluka koja, umesto dosadašnje podele samo na otvorene i zatvorene tendere, uvodi u praksu nekoliko načina izbora dobavljača: izbor na konkursnoj osnovi (otvoreni tenderi i pretkvalifikacije), izbor na bezalternativnoj osnovi, izbor po limitu finansijske odgovornosti, poslovi bez limita ( bankarski poslovi, donacije…). Izvršena je i decentralizacija postupka, te su, pored Centralne komisije, osnovane i komisije po organizacionim Blokovima/Funkcijama, koje odlučuju o nabavkama manje vrednosti.

Jedan od novih načina izbora dobavljača jeste i pretkvalifikacija, kao dodatni, kvalitativni filter ponuda. Najveći broj pretkvalifikacija vezan je za izgradnju i rekonstrukciju benzinskih stanica u sklopu modernizacije maloprodajne mreže u Srbiji i njenog širenja u regionu. Za takvu vrstu radova, pretkvalifikacije su otvorene na minimum godinu dana. Ovakva procedura omogućava učešće izvođača iz zemlje i inostranstva i pojačava konkurenciju, a samim tim obezbeđuje veći kvalitet.

Radi veće transparentnosti, svaki konkurs se objavljuje na kompanijskom sajtu www.nis.rs gde se mogu naći i informacije o rezultatima, kao i o predkvalifikacioniom postupku. Ovakva preraspodela po kriterijumima, odgovornosti i nadležnosti dovela je do toga da postupak nabavke je postane jednostavniji i kraći na zadovoljstvo svih zainteresovanih strana.

Namera NIS-a je takođe i da na tenderima ohrabri učešće domaćih firmi, naročito proizvođača, i time pomogne razvoj malih i srednjih preduzeća. Najsvežiji primer za to je i godišnja nabavka ličnih sredstava za zaštitu na radu, kada se na tender javilo 11 firmi iz Srbije, od kojih su šest bili sami proizvođači. Kompanija im je pružila priliku ne samo da se svojim uslovima nadmeću na konkursu, već i da svoje proizvode izlože direktno pogledima i proceni komisije i zaposlenih NIS-a, na svojevrsnom sajmu organizovanom za tu priliku. Ova vrsta inovacije postaće ustaljena praksa u Kompaniji radi postizanja veće transparentnosti i izbora zaista najboljeg ponuđača.