Arhiva vesti

Počele sa radom NIS-ove male elektrane na nalazištu gasa u Srbobranu

новембар 28, 2014

Вrednost investicije je oko dva miliona evra Ukupna bruto električna snaga ovih NIS-ovih malih elektrana je 2 MW, godišnja potrošnja prirodnog gasa iznosiće do 7,2 miliona kubnih metara, a vrednost investicije je oko dva miliona evra. Dobavljač opreme je kompanija „Caterpillar“ (SAD), a izvođač radova bila je srpska kompanija „Tehnox group“. Uključujući male elektrane u Srbobranu, NIS sada ima u komercijalnom radu sedam malih elektrana na pet lokacija ukupne snage 6,2 MW. Do kraja godine će u rad biti puštene još četiri elektrane sa šest jedinica ukupne električne snage 5,3 MW, čime će električni kapacitet u vlasništvu NIS dostići 11,5 MW. Ukupna vrednost investicija u male elektrane na naftnim i gasnim poljima dostigla je 15 miliona evra. Prilikom obilaska, novinari su mogli da se upoznaju sa načinom rada male kogeneracije Ovaj projekat je realizovan u okviru programa za razvoj kapaciteta male kogeneracije, koja predstavlja deo dugoročne strategije kompanije usmerene na povećanje efikasnosti poslovanja zahvaljujući racionalnom korišćenju postojećih gasnih resursa. Proizvedena električna energija prodaje se na tržištu dok se toplotna energija na naftnim poljima koristi za sopstvene potrebe, odnosno za zagrevanje rezervoara nafte, prateće opreme i objekata. NIS takođe nudi slobodne toplotne kapacitete i isporuku toplotne energije po povoljnoj ceni i preduzetnicima koji bi gradili svoje proizvodne pogone pored naftnih i gasnih polja. U proizvodnji električne energije koristi se resurs fosilnih goriva koji je do sada bio neiskorišćen, rekao je Aleksandar Varnavski, zamenik direktora Bloka energetika „Male elektrane na naftnim i gasnim poljima proizvode električnu i toplotnu energiju iz gasa koji ne može da se isporučuje operatoru javne gasne mreže zbog visokog sadržaja inertnih gasova, odnosno ugljen dioksida i azota. Time NIS doprinosi ostvarenju postavljenih strateških ciljeva Republike Srbije u pogledu održivog razvoja, odnosno racionalizaciji potrošnje energije i smanjenju zagađenja od energetskih transformacija jer se koristi resurs fosilnih goriva koji je do sada bio neiskorišćen, a to se čini na energetski visoko efikasan način i na ekološki prihvatljiv način", ocenjuje Aleksandar Varnavski, zamenik direktora Bloka Energetika.