Arhiva vesti

Počelo sa radom prvo NIS-ovo postrojenje za proizvodnju komprimovanog prirodnog gasa

4 августа, 2014

Ovo je prvi NIS-ov objekat osposobljen za pripremu i komprimovanje prirodnog gasa. Do kraja 2014. kompanija će pustiti u rad i postrojenje u Novom Sadu, na kojoj će se ovaj derivat prodavati i kao motorno gorivo namenjeno putničkim automobilima. Ukupna investicija u projekte NIS-a u oblasti monetizacije prirodnog gasa do kraja ove godine iznosiće gotovo 1,7 miliona evra. Na novoizgrađenom postrojenju predviđen je obim proizvodnje komprimovanog prirodnog gasa od 330 Sm3 gasa/sat. Postupak komprimovanja prirodnog gasa pod velikim pritiskom i njegovog punjenja u specijalna vozila sa baterijskim bocama je tehnički siguran, zahvaljujući kompresorima proizvedenim u tu svrhu. Inače, postrojenje za KPG je izgradila kompanija „Gas Teh“ iz Inđije u skladu sa svim zakonskim propisima i postavljeno je u blizini gasnog ležišta na merno otpremnoj stanici Palić. Komprimovani prirodni gas, bilo da se prodaje kao energent ili pogonski derivat, smatra se gorivom budućnosti zbog svojih ekoloških osobina.

Komprimovani prirodni gas, bilo da se prodaje kao energent ili pogonski derivat, smatra se gorivom budućnosti zbog svojih ekoloških osobina.
Glavni sastojak je metan, koji u poređenju sa ostalim derivatima, ima najmanji koeficijent emisije CO2 po jedinici oslobođene energije i kao takav doprinosi poboljšanju kvaliteta vazduha. Upotrebljava se kao gorivo za grejanje u industriji i domaćinstvu, ali i kao motorno gorivo za motore sa unutrašnjim sagorevanjem. „Postrojenje za pripremu i prodaju prirodnog komprimovanog gasa Palić samo je jedan u nizu projekata NIS-a zahvaljujući kojem kompanija promoviše politiku održivog razvoja i upravljanja životnom sredinom. Uvodeći moderne tehnologije u svoje poslovanje, kompanija kontinuirano unapređuje kvalitet svojih proizvoda i usluga, vodeći računa o povećanju energetske efikasnosti“, izjavio je Velibor Đurić, menadžer projekta.