Arhiva vesti

Potpisan Ugovor o izgradnji TE-TO Pančevo

октобар 31, 2017

Ugovor o izgradnji termoelektrane (TE-TO) u Pančevu potpisan je u Beogradu između kompanija „TE-TO Pančevo“ i kineske kompanije „Shanghai Electric Group“ Industrijsko-energetski holding „Shanghai Electric Group“ je pobednik tendera, održanog u julu 2017. godine. Na tenderu su učestvovale kompanije iz Grčke, Austrije, Švajcarske i Kine. „Shanghai Electric Group“ će se baviti projektovanjem, isporukom opreme i materijala, građevinsko-montažnim radovima, obukom zaposlenih i puštanjem TE-TO Pančevo u eksploataciju. Tenderska komisija je ocenila predate tehničke i finansijske ponude ponuđača i prema rezultatima ocene ponuda, određen je pobednik konkursa. Ugovor su potpisali Aleksandar Varnavski, direktor kompanije „TE-TO Pančevo“ i predsednik holdinga „Shanghai Electric Group“, Ji Ksiaorong. TE-TO Pančevo će biti električna centrala kombinovanog ciklusa, namenjena za proizvodnju električne i toplotne energije od prirodnog gasa. Proizvedena toplotna i električna energija će biti namenjene za obezbeđenje povećanih potreba Rafinerije nafte Pančevo. Preostali deo električne energije biće usmeren u energetski sistem Srbije. Početak izgradnje je planiran za 2. kvartal 2018. godine, a završetak i puštanje u rad TE-TO Pančevo za 4. kvartal 2019. godine. „Gasprom energoholding, koji je ruski lider u sferi toplotne generacije, širi geografiju svojih projekata. Mi raspolažemo velikim ikskustvom u realizaciji investicionih programa u elektro-energetici u Rusiji. Za poslednjih 10 godina kompanije naše Grupe su realizovale projekte izgradnje i modernizacije energetskih postrojenja ukupne instalisane električne snage oko 8,5 GVt, uključujući saradnju sa partnerima iz Kineske Narodne Republike. Planirani obim investicija na projektu izgradnje TE-TO Pančevo biće oko 180 miliona evra, a veći deo investicija će obezbediti Gasprom energoholding. Očekujemo da će se kao rezultat uzajamnog obogaćivanja iskustvom i zajedničkog rada kompanija Srbije, Rusije i Kine u Pančevu pojaviti savremen, pouzdan i potreban objekat u dugoročnoj perspektivi, što će omogućiti razvoj srpske privrede. Siguran sam da će uspešna realizacija ovog projekta potvrditi visoku konkurentnu sposobnost i efikasnost rusko-kineske saradnje kod izvođenja projekata i na evropskim energetskim tržištima“, izjavio je generalni direktor OOO «Gasprom energoholding» Denis Fjodorov. „Shanghai Electric Group“ će se baviti projektovanjem, isporukom opreme i materijala, građevinsko-montažnim radovima, obukom zaposlenih i puštanjem TE-TO Pančevo u eksploataciju. Kiril Tjurdenjev, generalni direktor kompanije NIS je rekao: „Izgradnja TE-TO u Pančevu je projekat koji predstavlja još jedan garant energetske stabilnosti Srbije. Sigurnost u snabdevanju električnom i toplotnom energijom rafinerije u Pančevu, kao i dodatne količine električne energije koje ćemo plasirati na tržište, obezbediće neophodnu energetsku sigurnost građanima ove zemlje. Izuzetno sam ponosan što je NIS deo ovog značajnog projekta, čime još jednom potvrđujemo status najznačajnije energetske kompanije u regionu“. Aleksandar Varnavski, direktor TE-TO Pančevo, je izjavio: „Primena savremenih parno-gasnih tehnologija tokom izgradnje omogućiće da se obezbedi proizvodnja ekološki čiste energije. Ukupna instalisana električna snaga iznosi 200 MVt, a toplotna – 121 Gkal». TE-TO će biti izgrađena u izuzetno kratkim rokovima, a planirano puštanje centrale u rad je 4. kvartal 2019. godine“. „Gasprom energoholding“ OOO „Gasprom energoholding“ je specijalizovana kompanija (100 % firma-ćerka PAO «Gasprom») za upravljanje kompanijama Grupe «Gasprom» u elektroenergetici. „Gasprom energoholding“ je lider u porizvodnji toplotne energije i elektroenergije od strane kompanija za toplotnu generaciju u Rusiji i spada među deset vodećih evropskih proizvođača elektroenergije. Centrale „Gasprom energoholdinga“ proizvode oko 16% ukupne elektroenergije jedinstvenog energetskog sistema Rusije. „Gasprom energoholding“ zauzima liderske pozicije na tržištu toplotnog snabdevanja Moskovskog regiona — najvećem tržištu toplote u svetu. Osnovne proizvodne kompanije „Gasprom energoholdinga“ su OAD „Mosenergo“, OAD „TGK-1“, OAD „OGK-2“, koje proizvode električnu i toplotnu energiju prevashodno na bazi prirodnog gasa i uglja (ukupno instalisane električne snage oko 39 GVt), a takođe najveća kompanija za toplotno snabdevanje Moskovskog regiona — OAD „MOEK“. NIS NIS je jedna od vodećih vertikalno integrisanih energetskih kompanija u Jugo-Istočnoj Evropi. Osnovne vrste delatnosti su istraživanje, proizvodnja i prerada nafte i gasa, prodaja naftnih derivata, a takođe realizacija projekata u sferi petrohemije i energetike. Ruska kompanija „Gasprom njeft“ poseduje 56,15% akcionarskog kapitala NIS-a, a 29,87 % akcija NIS-a je u vlasništvu Republike Srbije. Preostali deo pripada građanima, zaposlenima, bivšim radnicima i drugim manjinskim akcionarima. „Shanghai Electric Group“ Holding „Shanghai Electric Group“ je jedna od vodećih međunarodnih inženjering kompanija, koje aktivno učestvuju u realizaciji velikih projekata izgradnje električnih centrala u celom svetu. „Shanghai Electric Group“ pruža širok spektar usluga na izgradnji objekata energetike, a takođe predstavlja velikog proizvođača opreme za oblast energetike. TE-TO Pančevo 100% je firma-ćerka «TE-TO Pančevo d.o.o. Pančevo», koja će nastupati kao Naručilac u toku realizacije projekta izgradnje TE-TO Pančevo. U junu 2015. godine, na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu potpisan je Sporazum akcionara između NIS a.d. Novi Sad i Centrenergoholdinga a.d. (pripada Grupi „Gasprom energoholding) o osnivanju zajedničke kompanije koja će graditi termoelektranu-toplanu. Prema ovom dokumentu OAD „Centrenergoholding“ poseduje 51 odsto akcija u zajedničkom preduzeću, dok ostalih 49 odsto pripada NIS-u.