Arhiva vesti

Predavanje Kirila Tjurdenjeva, generalnog direktora NIS-a, na Univerzitetu u Kembridžu

октобар 27, 2018

Predavanje generalnog direktora NIS-a, organizovano u saradnji sa PEXIM fondacijom, izazvalo je veliku pažnju okupljenih profesora i studenata jedne od najrenomiranijih poslovnih škola u svetu. Kiril Tjurdenjev je prisutnima govorio o 4. industrijskoj revoluciji, njenoj aktuelnosti, izazovima koje sa sobom nosi i mogućnostima koje pruža, stavljajući akcenat na naftnu i gasnu industriju i osvrćući se na poslovanje kompanije NIS, koja se uspešno hvata u koštac sa novim tehnologijama i digitalnom transformacijom. Okupljeni slušaoci su imali priliku da se upoznaju sa tipovima inovacija i novim tehnologijama koje nam je donela 4. industrijska revolucija i koje utiču kako na naš svakodnevni život, tako i na proces donošenja odluka u velikim korporacijama, sa novim, obnovljivim, izvorima energije i načinima njihovog skladištenja, kao i o digitalnoj transformaciji i procesima i mehanizmima koje podrazumeva. Poredeći izazove i mogućnosti 4. industrijske revolucije, Kiril Tjurdenjev je istakao da njeni izazovi mogu da budu nejasna ekonomska isplativost, prekomerna ulaganja, nedovoljna kvalifikacija zaposlenih, nedostatak standarda i propisa, nizak stepen zrelosti potrebnih tehnologija, nerešena pitanja vezana za sigurnost podataka, i drugi, ali da se njima uspešno suprotstavljaju nove mogućnosti koje podrazumevaju bolje planiranje i kontrolu, veću fleksibilnost u proizvodnji i njenu individualizaciju, povećan kvalitet i veće zadovoljstvo korisnika. Ujedno, uz nove tehnologije, troškovi logistike se smanjuju, a otvaranje novih tržišta pokreće ekonomski rast. Nakon kratkog predstavljanja kompanije i njenog poslovanja u naftnom i gasnom sektoru, Kiril Tjuredenjev je istakao da NIS konstantno prilagođava svoje poslovanje aktuelnim globalnim uslovima, kao i da su tri aspekta digitalne transformacije u NIS-u nove tehnologije, digitalni pristup i digitalna kultura. Digitalna transformacija u NIS-u, naglasio je Tjudrenjev, podrazumeva kako promenu uloga i odgovornosti, tako i optimizaciju biznis procesa i promenu tehnologija, materijala i opreme. Digitalna kultura je ono što je najbitnije i što podrazumeva privlačenje najboljih i najkompetentnijih ljudi, a u isto vreme se odnosi na promenu svesti i zaposlenih i menadžmenta u „digitalni način razmišljanja“. Završavajući predavanje, Kiril Tjurdenjev je studente Judge Business School podsetio da se posvete sebi, putuju koliko mogu, da stalno uče, da se trude da saznaju što više i da pritom ne zaborave i da se zabavljaju. Izlaganje je izazvalo interesovanje velikog broja studenata, čija su pitanja prerasla u konstruktivnu diskusiju i na koja je generalni direktor NIS-a imao vrlo inspirativne odgovore.