Arhiva vesti

Predstavnici NIS-a na 6. Forumu budućih lidera svetskog naftnog saveta

1 јула, 2019

Forum budućih lidera Svetskog naftnog saveta je jedan od centralnih događaja u oblasti nafte i gasa i održava se svake tri godine u jednoj od 70 država - učesnika Svetskog naftnog saveta. Predstavlja značajan događaj na polju jačanja saradnje mladih stručnjaka u naftnoj i srodnim industrijama iz celog sveta. Za vreme foruma diskutovano je o velikom broju aktuelnih tema iz industrije nafte i gasa. Snežana Lakićević, savetnik zamenika generalnog direktora NIS-a, učestvovala je na panelu „Privlačenje najboljih talenata – kako ostati konkurentan“, na kome je razmatrano pitanje privlačenja, ali i zadržavanja talenata u kompanijama u kontekstu transformacije slike industrije nafte i gasa. Lakićević je predstavila aktivnosti kompanije NIS u okviru programa „Energija znanja“ i kao jedan od ciljeva saradnje sa obrazovnim i naučnim institucijama navela unapređenje obrazovnog sistema u Srbiji u skladu sa aktuelnim potrebama kompanije. Istakla je da je ulaganje u mlade talente jedan od prioriteta programa, što obuhvata podršku olimpijadama iz prirodnih nauka, renoviranje učionica i laboratorija, gostujuća predavanja NIS eksperata i drugo. Na panelu je predstavljen i NIS-ov program stipendiranja studenata, implementiranje novih modela mentorskih programa i učešće studenata u međunarodnim događajima. Kao delegati i predstavnici kompanije NIS, na forumu su učestvovale i Sofija Šoškić, mlađi specijalista za geološko-tehnološke aktivnosti (GTA) u Departmanu za geološka istraživanja i razradu ležišta, Blok Istraživanje i proizvodnja, i Marina Kostić, specijalista za projektovanje razrade ležišta u Službi za NIR, NTC NIS Naftagas. „Učešćem na forumu stekli smo bolji uvid u prakse kompanija, organizacija i institucija iz različitih delova sveta, vezanih za razvoj profesionalnih kompetencija i liderskih sposobnosti zaposlenih, kao i stvaranje korporativne kulture koja će doprineti boljem timskom radu i bržoj i lakšoj implementaciji tehničkih i organizacionih inovacija“, izjavila je Sofija Šoškić. Marina Kostić je kao jedno od najznačajnijih iskustava sa Foruma istakla mogućnost slušanja predavanja i otvorenih diskusija ljudi koji su na visokim pozicijama u vodećim svetskim naftnim kompanijama. „Za mene je ovo bilo jedno od najzanimljivijih i najkorisnijih događaja kojima sam prisustvovala do sada. Neke od najinteresantnijih tema su bile vezane za teškopridobive rezerve, prognoze o proizvodnji nafte u budućnosti i uticaj obnovljivih resursa na cenu nafte, zatim diskusije vezane za inovacione tehnologije, kao i različiti pristupi kompanija rešavanju problema u ovoj industriji“, istakla je Marina Kostić. Na ovom značajnom događaju u industriji nafte i gasa učestvovali su i stipendisti NIS-a, Andrija Avramović sa Univerziteta „Gubkin“ u Moskvi i Irena Gorjanc sa Sanktpeterburškog rudarskog univerziteta. Andrija Avramović je prezentovao rezultate svog naučno-istraživačkog rada na temu povećanja stepena iskorišćenosti jednog srpskog naftnog ležišta, koji je deo njegovog diplomskog rada, a rađen je uz pomoć kolega iz NIS-a. „Forum budućih lidera Svetskog naftnog saveta za mene predstavlja jedno nezaboravno iskustvo. Imao sam odličnu priliku da sa kolegama iz celog sveta razmenim ideje i mišljenja u vezi sa aktuelnim izazovima u naftnoj industriji“, rekao je Andrija Avramović. Irena Gorjanc, koja je učestvovala na Forumu kao volonter, istakla je da je priprema za njih počela mnogo ranije, kada su birani volonteri iz 60 zemalja sveta. „Na Forumu smo radili rame uz rame sa organizatorima. Bila sam zadužena za jedan od otvorenih dijaloga na temu: “Održivi razvoj naftne industrije u rastućem energetskom tržištu“. Ovakvi forumi nam pokazuju koliko znači prilika da se upoznamo sa novinama iz oblasti kojima se bavimo“, istakla je Irena Gorjanc. Ovogodišnji Forum je okupio preko 1200 delegata, učesnika, počasnih gostiju i predstavnika medija, među kojima su bili i predstavnici naftnih komiteta iz 41. zemlje, uključujući i predstavnike Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.