Arhiva vesti

Promocija saradnje NIS-a i Univerziteta u Novom Sadu

септембар 26, 2017

Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, i prof. dr Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu Svečanosti su prisustvovali Kiril Tjurdenjev, generalni direktor NIS-a, Natalija Bilenok, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za organizaciona pitanja NIS-a, Andrej Šibanov, savetnik direktora Funkcije za organizaciona pitanja, dr Snežana Lakićević, rukovodilac projekta „Energija znanja“, prof. dr Dušan Nikolić, rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Saša Orlović, prorektor za finansije i organizaciju, prof. dr Biljana Abramović, prorektor za nastavu, prof. dr Rade Doroslovački, dekan Fakulteta tehničkih nauka, prof. dr Radomir Malbaša, dekan Tehnološkog fakulteta, prof. dr Dragica Radosav, dekan Tehničkog fakulteta „Mihajlo Pupin“ i prof. dr Saša Marković, zamenik dekana i prodekan za finansije Pedagoškog fakulteta. Saradnja NIS-a i Univerziteta u Novom Sadu razvija se u domenu obrazovanja, istraživanja, razvoja naučno-tehničke baze i transfera znanja u okviru NIS-ovog korporativnog programa „Energija znanja“. Kako je kompanija pre svega zainteresovana za razvoj i unapređenje prirodnih nauka i popularizaciju ruskog jezika, saradnja je orijentisana upravo na fakultete ovog usmerenja. Saradnja NIS-a i Univerziteta u Novom Sadu razvija se u domenu obrazovanja, istraživanja, razvoja naučno-tehničke baze i transfera znanja u okviru NIS-ovog korporativnog programa „Energija znanja“. U okviru partnerstva sa Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin“, NIS pruža podršku u realizaciji interdisciplinarnog studijskog programa Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, čije je stvaranje kompanija i inicirala i koji se obavlja u saradnji sa Uhtinskim državnim tehničkim univerzitetom. U toku dosadašnje saradnje sa ovim fakultetom, NIS je opremio računarsku učionicu za učenje na daljinu, kao i laboratorije za fiziku i hemiju, a uz podršku kompanije održavaju se i gostujuća predavanja, terenske posete, kao i stručna praksa za studente u Ruskoj Federaciji. U okviru saradnje sa Fakultetom tehničkih nauka, NIS je podržao opremanje i modernizovanje informatičkog kabineta, a partnerstvo se odvija i sa smerom Termoenergetika, kao i Departmanom za saobraćaj ovog fakulteta. Zahvaljujući partnerstvu sa NIS-om, na Tehnološkom fakultetu je opremljena laboratorija za potrebe sprovođenja nastave na predmetima Tehnologija prerade nafte i Proizvodi nafte i naučno-istraživačkih aktivnosti u okviru studijskog programa Naftno-petrohemijsko inženjerstvo. Nastavni plan ovog programa se usklađuje u saradnji sa Nižnjegorodskim državnim univerzitetom „N. G. Lobačevski“. Saradnja NIS-a sa Univerzitetom u Novom Sadu realizuje se i kroz saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, na kome je uz podršku NIS-a opremljena laboratorija za fiziku. U cilju popularizacije i širenja ruskog jezika, odvija se i saradnja sa Pedagoškim fakultetom iz Sombora, i to kroz finansijsku podršku kompanije za organizaciju nastave ruskog jezika na ovom fakultetu, kako bi se obezbedio visokoobrazovani nastavni kadar za realizaciju nastave u dvojezičnim - rusko-srpskim odeljenjima, čije je otvaranje NIS podržao u tri škole u Srbiji. Pored saradnje sa pojedinačnim fakultetima, NIS od 2009. godine kroz Fond za stipendiranje i podsticanje napredovanja darovitih studenata i mladih naučnih radnika i umetnika Univerziteta u Novom Sadu stipendira pet najboljih studenata Univerziteta godišnje, sa studijskih programa od interesa za kompaniju. Generalni direktor NIS-a Kiril Tjurdenjev je ovom prilikom izjavio: „Obrazovanje je uvek bilo najbitnija sfera u životu bilo koje države. To je posebno važno danas, u vreme velikih tehnoloških promena koje iziskuju veliku pažnju i od strane država i od strane biznisa, pre svega kompanija. Zbog toga će NIS nastaviti da podržava zajedničke projekte sa Univerzitetom u Novom Sadu i nadamo se da će svršeni studenti ovog Univerziteta, njih veoma veliki broj, postati veoma bitni za našu kompaniju. Takvi primeri u NIS-u već postoje i mi računamo na te ljude. U tom cilju, želimo da u svakom pogledu razvijamo dalju saradnju sa Univerzitetom i da zajednički investiramo u mlade ljude i u buduće generacije“. Rektor Univerziteta u Novom Sadu prof. dr Dušan Nikolić je izjavio : „Želeo bih da naglasim da kompanija NIS i Univerzitet u Novom Sadu sarađuju godinama. Prvi sporazum o strateškom partnerstvu potpisan je 2010. godine, a svake godine smo saradnju nastavljali aneksima ugovora koji su otvarali različite mogućnosti i oblasti saradnje. Zahvaljujući tome, organizovali smo mnoge skupove, kao što su Međunarodni festival nauke i obrazovanja, gostovanje kompanijskih stručnjaka i predavanja na našem Univerzitetu. Takođe, kompanija NIS svake godine izdvaja sredstva za stipendiranje pet studenata Univerziteta u Novom Sadu. Pored toga, NIS je pomogao u opremanju kabineta i laboratorija na fakultetima u sastavu Univerziteta. Na kraju, želeo bih da se zahvalim što smo prepoznati od strane NIS-a kao institucija koja je veoma značajna kako za samu kompaniju, tako i za društvo u celini“. Partnerstvo sa obrazovnim i naučnim institucijama kompanija NIS razvija u okviru korporativnog programa „Energija znanja“ čiji je cilj unapređenje uslova za obrazovanje i školovanje mladih stručnjaka, kao i prilagođavanja studijskih programa potrebama tržišta. Kompanija je do sada potpisala 47 sporazuma sa domaćim i međunarodnim naučnim i obrazovnim ustanovama u zemlji i inostranstvu, a kroz program stipendiranja do sada je prošlo više od 90 studenata. Za svoj doprinos razvoju obrazovanja u Srbiji, kompanija NIS je u 2016. godini dobila prestižnu „Svetosavsku nagradu“ koju dodeljuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.