Arhiva vesti

Proširena strateška saradnja NIS-a i Univerziteta u Beogradu

март 13, 2013

NIS i Univerzitet u Beogradu potpisali su danas Aneks Ugovora o strateškoj saradnji koja podrazumeva međusobni transfer znanja, razvoj naučno-istraživačkog rada i učvršćivanje veze između obrazovanja i privrede. Dokument su potpisali Dmitrij Fomenko, zamenik generalnog direktora NIS-a i prof. dr Vladimir Bumbaširević, rektor Univerziteta u Beogradu. NIS i beogradski Univerzitet će četvrtu godinu za redom, nastaviti saradnju u oblasti usavršavanja i sticanja novih znanja, kako zaposlenih u Kompaniji kroz brojne obuke u okviru univerziteta, tako i studenata koji će dobiti priliku da pohađaju terensku nastavu u NIS-u. Osim toga, studenti će moći da od stručnjaka kompanije dobiju praktične i teorijske savete koji će im koristiti u budućem školovanju i profesionalnoj karijeri. Takođe, predstavnici NIS-a i Univerziteta će zajednički realizovati projekte koje je odobrila Evropska unija, kao i druge naučno-istraživačke, edukativne i promotivne projekte u zemlji i inostranstvu. U uzajamnu saradnju NIS-a i Univerziteta u Beogradu su uključeni fakulteti koji školuju kadrove u oblastima koje su osnov za biznis kompanije i svih njenih proizvodnih celina. Aneksom Ugovora je konkretna saradnja precizirana sa Rudarsko-geološkim, Tehničko-metalurškim, Saobraćajnim i Fakultetom bezbednosti. NIS će stipendirati pet najuspešnijih studenata Rudarsko-geološkog fakulteta sa ukupno milion dinara u 2013, odnosno sa po 200.000 dinara svakog od njih. Takođe, kompanija će sa 600.000 dinara u ovoj godini finansirati zajednički projekat „Istraživanje i mogućnosti povećanja energetske efikasnosti korišćenjem energetskih potencijala na primeru NIS-a“. Reč je o projektu koji je pokrenut 2011. i traje do 2014. godine. Uz to, planirani su konsultativni sastanci stručnjaka NIS-a sa profesorima Rudarsko-geološkog fakulteta kako bi se program nastave prilagodio potrebama kompanije. Na Tehničko-metalurškom, Saobraćajnom i Fakultetu bezbednosti će se organizovati obuke i stručna usavršavanje zaposlenih u NIS-u vrednih oko 700.000 dinara u ovoj godini. Dodatna informacija: Pored Univerziteta u Beogradu, NIS sarađuje i sa Univerzitetom u Novom Sadu. U partnerstvo sa ova dva univerziteta, NIS je investirao u 2011. godini gotovo 13 miliona dinara, dok je vrednost prošlogodišnje saradnje bila skoro dvostruko viša i iznosila je 22,5 miliona dinara. Podršku mladim talentima NIS sprovodi u okviru kompanijskog projekta društvene odgovornosti „Energija znanja“ koji obuhvata različite vidove saradnje sa brojnim naučnim institucijama i univerzitetima u Srbiji.