Arhiva vesti

Pušten u rad kogeneracioni modul na utovarnoj stanici „Boka“

јул 31, 2014

Kogeneracioni modul na sabirno-otpremnoj stanici "Velebit" Ovaj projekat je sledeća faza realizacije programa proširenja kogeneracionih kapaciteta, čiji je cilj povećanje efikasnosti rada NIS i iskorišćenja gasnih resursa kompanije.Modul koji je ugrađen na utovarnoj stanici „Boka“ ima kapacitet 350 kW, i može da proizvodi do 2,66 miliona KWh električne energije godišnje. Isporučilac opreme je nemačka kompanija MWM.

Primena kogeneracionih modula koji prerađuju kaptažni naftni gas u električnu i toplotnu energiju omogućiće kompaniji ne samo da smanji troškove nabavke energenata za potrebe objekata infrastrukture, već će NIS-u dati i mogućnost da poveća prisustvo na energetskom tržištu Srbije.
Primena kogeneracionih modula koji prerađuju kaptažni naftni gas u električnu i toplotnu energiju omogućiće kompaniji ne samo da smanji troškove nabavke energenata za potrebe objekata infrastrukture, već će NIS-u dati i mogućnost da poveća prisustvo na energetskom tržištu Srbije. Osim toga, primena kogeneracije smanjiće ekološko opterećenje na životnu sredinu zbog prestanka spaljivanja kaptažnog gasa na baklji. Električna energija proizvedena na utovarnoj stanici „Boka“ isporučivaće se u odgovarajuće distributivne mreže Srbije, dok će se toplotna energija koristiti za potrebe same stanice. Očekuje se da će do kraja ove godine na objektima NIS biti izgrađeno 10 kogeneracionih modula.