Arhiva vesti

Puštene u rad još dve NIS-ove male elektrane

19 фебруара, 2015

Električna i toplotna energija se proizvode iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen Kompanija sada ima ukupno 11 malih elektrana, odnosno kogeneracionih modula, na naftnim i gasnim poljima u Srbiji, čija je proizvodnja električne energije dostigla snagu od 9,6 MW. Značaj ovih mini elektrana ogleda se u tome što one proizvode električnu i toplotnu energiju i to iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen jer u sebi sadrži visok stepen ugljen dioksida i azota. Zbog toga proces pretvaranja ovog gasa u električnu energiju ima i ekološku dimenziju jer smanjuje emisiju štetnih gasova u atmosferu, budući da se on do sada spaljivao na bakljama. „Dve najnovije mini elektrane su još jedan korak u razvoju kogeneracionih kapaciteta kompanije što će dovesti do daljeg povećanja nivoa efikasnosti korišćenja gasnih resursa NIS-a. Električna energija iz ovih elektrana se prodaje na tržištu, dok se toplotna koristi za potrebe objekata NIS-a“, rekao je Igor Korać, zamenik direktora Bloka Energetika u NIS-u.