Arhiva vesti

Realizovan projekat „OkO beogradskih ulica

децембар 5, 2014

Cilj projekta jeste poboljšanje kvaliteta života osoba sa hendikepom, koristeći fotografiju kao sredstvo komunikacije, kroz jedan autentičan umetničko-dokumentaristički pristup od strane samih autora fotografija, osoba sa hendikepom koje su primorane da se ulicama otežano kreću. Na ovaj način direktno, bez posrednika, povećava se vidljivost problema, spoznaju se prepreke i poteškoće u njhovoj svakodnevici, jer najšira društvena zajednica dobija priliku da vidi svet njihovim očima. Polaznici projekta su napravili veliki broj fotografija i odabrano je 30 najuspešnijih koje su prikazane na izložbi otvorenoj u UK „Vuk Karadžić“ u okviru Međunarodnog dana osoba sa hendikepom, 3. decembra tekuće godine. Pored izložbe radova, održana je i tribina o položaju studenata sa hendikepom u Beogradu. Izložba je bila vrlo posećena, a posetioci su bili prijatno iznenađeni kvalitetom fotografija i kreativnošću polaznika projekta. Brojna pitanja bila su vezana za samu realizaciju, a takođe i za probleme koje studenti sa hendikepom imaju u svom svakodnevnom životu. Ovakav pristup predstavlja odličan način da se ova lica osnaže, kao i da se izjednače sa svojim kolegama i vršnjacima u mogućnostima da iskažu svoju kreativnost i talente. Njihova inkluzija to i podrazumeva, da se nađu u okolnostima i sa istom šansom za dokazivanje sa ostalima koji nemaju poteškoća u kretanju, funkcionisanju i životu uopšte. "OkO beogradskih ulica" jedan je od projekata u okviru javnog konkursa „Zajednici zajedno“. Ove godine konkurs se realizuje u saradnji sa 11 opština. Projekti izabrani na javnom konkursu doprinose razvoju lokalnih zajednica, olakšavaju funkcionisanje brojnih ustanova i unapređuju rad kulturnih, obrazovnih i sportskih institucija.