Arhiva vesti

Rezultati NIS-a u prvom kvartalu 2012. godine

април 27, 2012

Prema nekonsolidovanиm i nerevidiranиm finansijskim izveštajima koji su sastavljeni u skladu sa važećim zakonodavstvom i u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja, NIS je u prvom kvartalu 2012. godine ostvario neto dobit od 8,4 milijardi dinara. Neto dobit u prvom kvartalu 2012. godini iznosi 8,4 milijardi RSD što je za 15% manje nego u istom periodu prošle godine. Na ovakav rezultat su najviše uticali negativni makroekonomski uslovi i kretanje kursa domaće valute. Osim toga, u 1. kvartalu je bio prisutan još jedan faktor koji je uticao pad neto dobiti: socijalno orijentisana politika Kompanije u prodaji derivata. Tako je NIS učestvovao u državnom programu snabdevanja poljoprivrednika subvencionisanim gorivom. Kompanija je uz to ograničavala rast veleprodajnih i maloprodajnih cena derivata, bez obzir na stalni rast kotacija na robnim berzama. Istovremeno, EBITDA za prvi kvartal u 2012. godini iznosi 15,5 milijardi dinara, što je gotovo dvostruko više u odnosu na isti pokazatelj u istom periodu prošle godine. Operativni novčani tok (OCF) za prvi kvartal ove godine je negativan i iznosi -2 milijarde dinara, odnosno 95 odsto je niži od prošlogodišnjeg. Negativan uticaj na operativni novčani tok imao je, pre svega, rast potraživanja od velikih potrošača. Ukupan obim investicija u prvom kvartalu 2012. godine je tri puta premašio nivo istog perioda prošle godine i iznosi 7,7 milijardi dinara, od kojih je preko 5 milijardi izdvojeno iz sredstava kompanije, dok je ostatak iz sredstava koje je obezbedio većinski akcionar - «Gasprom njeft». Ukupan dug prema bankama u prvom kvartalu 2012 godine sveden je na 444 milona dolara, za 188 miliona dolara manje u odnosu na isti period prethodne godine. Obim plaćenih poreza i fiskalnih obaveza je oko 15 milijardi dinara. U ovom periodu proizvedeno je 413 hiljada uslovnih tona domaće nafte i gasa, što je za 15 odsto više u odnosu na nivo proizvodnje za prvi kvartal prošle godine. Na povećanje proizvodnje domaće nafte i gasa je uticao kapitalni remont bušotina, kao i reaktiviranje starih bušotina. U NIS-ovim rafinerijama prerađeno je u prvom kvartalu 413 hiljada tona nafte, odnosno 19% manje nego u istom periodu 2011. godine, usled sprovođenja planiranog remonta u Rafineriji nafte Pančevo tokom februara i marta. U prvom kvartalu ove godine promet je oko 2 odsto manji u odnosu na isti period prošle godine što je najvećim delom rezultat loših vremenskih prilika u februaru. Istovremeno, ukupan obim tržišta goriva u Srbiji u prvom kvartalu 2012. pao je više nego za 7% u odnosu na prvi kvartal 2011. godine.