Arhiva vesti

Sistemi menadžmenta NIS-a usaglašeni sa međunarodnim ISO standardima

април 20, 2017

Kompanija NIS dobila je sertifikate kojima se potvrđuje da su sistemi menadžmenta u kompaniji usklađeni sa međunarodnim ISO standardima NIS-u su sertifikate uručili predstavnici sertifikacionog tela Bureau Veritas, koji je jedan od svetskih lidera u ovoj oblasti. Kompaniji su dodeljeni sertifikati za sistem menadžmenta kvalitetom (QMS) prema standardu ISO 9001, sistem upravljanja životnom sredinom (EMS) prema standardu ISO 14001, sistem menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu (OHSAS) prema standardu OHSAS 18001 i bezbednošću hrane – HACCP. Takođe, NIS-u je produženo važenje sertifikata za sistem upravljanja energijom (EnMS) prema standardu ISO 50001 i za naredne tri godine. Pet sistema menadžmenta za koje su dobijeni sertifikati u NIS-u su objedinjeni u jedinstveni sistem – Integrisani sistem menadžmenta (IMS), što omogućava efikasnije korišćenje resursa, efektivnije ostvarivanje ciljeva i realizaciju procesa. Primena i sertifikacija jedinstvenog IMS-a doprineće ne samo jačanju konkurentnosti NIS-a već i ostvarenju vizije kompanije – da bude priznati lider u regionu po efikasnosti poslovanja i dinamici održivog razvoja. NIS-u su sertifikate uručili predstavnici sertifikacionog tela Bureau Veritas, koji je jedan od svetskih lidera u ovoj oblasti Povodom dodele sertifikata, Andrej Šibanov, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za organizaciona pitanja NIS-a je izjavio: „Sertifikati koji su nam danas dodeljeni predstavljaju veliko priznanje za sve zaposlene u NIS-u koji su aktivno doprineli da se ostvari ovakav uspeh. Takođe, ovo je i pokazatelj da se NIS razvija u dobrom pravcu i tim putem ćemo i nastaviti. Jedinstvena sertifikacija Integrisanog sistema menadžmenta u NIS a.d. Novi Sad jeste značajno dostignuće, ali je za nas to tek prvi korak i u ovoj godini očekuju nas aktivnosti kako bi ovaj sistem bio zaokružen u celoj NIS grupi“.