Arhiva vesti

Strujni udar na nova tržišta

јануар 14, 2015

Prvu količinu električne energije, koja je proizvedena u kompanijskim kogenerativnim postrojenjima, NIS je prodao u četvrtom kvartalu ove godine. Time je, uz Elektroprivredu Srbije (EPS), Kompanija postala jedini proizvođač u Srbiji koji električnu energiju isporučuje na slobodnom tržištu. NIS uspešno realizuje program za razvoj kapaciteta male kogeneracije koji predstavlja deo dugoročne strategije Kompanije, usmerene na povećanje efikasnosti poslovanja, zahvaljujući racionalnom korišćenju postojećih gasnih resursa. Princip rada kogeneracionih modula je u pretvaranju prirodnog gasa u električnu i toplotnu energiju. Električna energija koja se dobija na ovaj način, isporučuje se eksternim potrošačima, odnosno na nacionalno tržište struje, dok se toplotna energija koristi za sopstvene potrebe. - Kogeneracioni moduli proizvode električnu energiju od gasa čiji kvalitet, zbog visokog sadržaja inertnih gasova, poput ugljen-dioksida i azota, ne može da se isporučuje u transportni ili distributivni sistem, ili višak gasa gori na baklji, jer nema potrošača u blizini. Na taj način NIS rešava dva problema – koristi se resurs koji je do sada bio neiskorišćen i smanjuje emisija gasova u atmosferu – ocenjuje Igor Korać, zamenik direktora Bloka „Energetika“. Proizvedena električna energija prodaje se na tržištu dok se toplotna energija na naftnim poljima koristi za sopstvene potrebe, odnosno za zagrevanje rezervoara nafte, prateće opreme i objekata. NIS takođe nudi slobodne toplotne kapacitete i isporuku toplotne energije po povoljnoj ceni i preduzetnicima koji bi gradili svoje proizvodne pogone pored naftnih i gasnih polja. Direkcija za trgovinu električnom energijom, koja posluje u okviru Bloka „Energetika“, planira za tekuću godinu značajan rast obima trgovine električnom energijom, ne samo iz sopstvene proizvodnje, već i aktivnim nastupom na otvorenom tržištu električne energije. - Očekujemo da će do kraja ove godine obim prometa NIS-a na mesečnom nivou rasti do 100 GWh - kaže Đorđije Janjušević, direktor Direkcije za trgovinu električnom energijom.

Širenjem mreže partnera i daljim razvojem nove delatnosti kompanije, NIS će pojačati prepoznatljivost svog imena u zemljama regiona, čime će uvećati snagu svog brenda.
Shodno svom strateškom cilju, da postane regionalni energetski lider, NIS planira dalji razvoj trgovine električnom energijom u svim zemljama okruženja. U toku su procesi licenciranja za obavljanje ove delatnosti u zavisnim društvima van Srbije, čime će se omogućiti pristup novim tržištima i proširiti NIS-ova mreža partnera. Većim regionalnim prisustvom povećaće se fleksibilnost u trgovini električnom energijom i proširiti postojeća lepeza proizvoda. Širenjem mreže partnera i daljim razvojem nove delatnosti kompanije, NIS će pojačati prepoznatljivost svog imena u zemljama regiona, čime će uvećati snagu svog brenda. Đorđije Janjušević kaže da je kompanija, u sklopu ostvarenja strateškog cilja da bude energetski lider u regionu, poslednjih godina uložila napor da podrži razvoj za NIS novih delatnosti, iz oblasti energetike. - Direkcija za trgovinu električnom energijom, kao komercijalni deo kompanijskog Bloka „Energetika“, svoju ulogu ostvaruje povezivanjem NIS-a sa ostalim učesnicima na slobodnom tržištu električne energije. Rezultati naših napora su postizanje optimalnih cena u svakom vremenskom periodu i povećana fleksibilnost u radu, ostvarena kroz rastuću mrežu partnera – rekao je Janjušević. Prema njegovim rečima, shodno zacrtanim strateškim ciljevima, Blok „Energetika“ se u svom poslovanju ne oslanja isključivo na sopstvene izvore, kada je prodaja proizvedene električne energije u pitanju, i ima jasnu viziju NIS-a kao jednog od vodećih trgovaca električnom energijom u okruženju. - Aktivno učestvujući u trgovini električnom energijom na slobodnom tržištu, stvaramo dodatnu vrednost u kupoprodajnim aktivnostima sa trećim licima, ali i štitimo sopstvenu proizvodnju, preuzimajući ulogu „virtuelne elektrane“, koja je u stanju da u svakom trenutku kompenzuje ispade bilo kog proizvodnog postrojenja NIS-a. Šireći svoje aktivnosti izvan postojeće lepeze proizvoda, ostvaruju se mogućnosti za sinergetski nastup, danas odvojenih komercijalnih sektora Kompanije, kroz ponudu struktuiranih proizvoda sačinjenih po potrebama klijenata, a koji pored električne energije, uključuju i naftne derivate odnosno prirodni gas – navodi Janjušević. Janjušević zaključuje da, s obzirom na svoje iskustvo iz oblasti trgovine električnom energijom i svakodnevni kontakt sa tržištima centralne i jugoistočne Evrope, kompaniju NIS vidi kao privredni subjekat koji brzo i efikasno reaguje na sve tržišne šanse i promene, te povećava fleksibilnost i nudi alternativne mogućnosti, kako u plasiranju sopstvene proizvodnje, tako i u otvaranju novih tržišnih pozicija.