Arhiva vesti

U Privrednoj komori Srbije održano predavanje „Značaj cirkularne ekonomije za privredu Republike Srbije“

мај 29, 2017

Predavanje je održao dr. Janez Potočnik, komesar EU za životnu sredinu od 2010. do 2014. Cirkularna ekonomija je suprotnost linearnom modelu privrede koji podrazumeva nekontrolisanu eksploataciju prirodnih resursa i protok materijala od fabrike preko korisnika do deponije. Ona menja poslovne modele, navike i način razmišljanja, kako proizvođača tako i potrošača, jer se novim ekološkim dizajnom proizvoda produžava njegov životni vek kroz opravku, prepravku i reciklažu. Svi procesi se odvijaju uz upotrebu obnovljivih izvora energije. Potočnik je rekao da reciklaža i tretiranje otpada predstavljaju prvi veliki korak u promeni načina razmišljanja privrednika i celokupne kulturne orijentacije društva. Linearna ekonomija dobila je svoj suparnički koncept u kojem se, umesto kretanja materije i energije u jednom smeru zastupa kružno kretanje energije i materije. Na predavanju je g. Potočnik istakao da prelazak na cirkularnu ekonomiju podrazumeva tranziciju ka novom ekonomskom modelu koji integriše sve stubove na kojima počiva održivi razvoj, te da je uloga države u ovom procesu od izuzetne važnosti. S obzirom na to da je orijentacija Naftne industrije Srbije upravo ka održivom razvoju i povećanju udela obnovljivih izvora energije u ukupnom proizvodnom miksu, naša kompanija je podržala ovo predavanje i pružila mogućnost svojim zaposlenima da mu prisustvuju.