Arhiva vesti

U Rafineriji Novi Sad instaliran nov kompresorski sistem

јун 26, 2013

U Rafineriji Novi Sad pušten je u rad novi automatski kompresorski sistem. Kapacitet uređaja je 22 kW. Puštanje u rad savremenog kompresorskog sistema omogućiće Rafineriji Novi Sad prestanak korišćenja zastarelog uređaja kapaciteta 200 kW, što će rezultirati smanjenjem troškova za nabavku električne energije za 85 odsto, i četvorostrukim smanjenjem troškova održavanja, zahvaljujući automatizaciji procesa rada. Ukupan ekonomski efekat od eksplotacije novog kompresora iznosiće oko 3,7 miliona dinara godišnje. Zamena zastarelog kompresorskog sistema u Rafinerije Novi Sad predstavlja jednu od faza obimnog programa povećanja energetske efikasnosti rada svih organizacionih delova kompanije. Prethodno su u okviru ovog programa stručnjaci bloka «Prerada» i bloka «Energetika» NIS obavili zamenu niza uređaja u Rafineriji Pančevo, što je dalo ekonomski efekat u iznosu od oko 2 milijarde dinara. U najskorije vreme NIS planira realizaciju niza dodatnih mera usmerenih na povećanje nivoa energetske efikasnosti rada kompanije. Krajnji cilj svih ovih napora je povećanje rentabilnosti poslovnih procesa i smanjenje troškova nabavke energetskih resursa u organizacionim delovima NIS. U povećanje operativne efikasnosti prerađivačkih kapaciteta NIS, samo u periodu 2011-2012, ukupno je uloženo 4,1 milijardi dinara, od čega 680 miliona dinara samo u povećanje energetske efikasnosti. Obim istih investicija u periodu od 2013. do 2015 iznosiće 12,8 milijardi dinara, a za potrebe povećanja energetske efikasnosti bloka «Prerada» do kraja 2014. godine biće utrošeno 2,3 milijardi dinara. „NIS posebnu pažnju posvećuje pitanju povećanja energetske efikasnosti, jer u sadašnjim ekonomskim uslovima baš ovaj faktor vrlo često pruža kompanijama priliku da sačuvaju potreban nivo konkurentnosti i rentabilnosti proizvodnih procesa. Vrlo je bitno podvući da ovaj program nije delimičnog karaktera, već je vrlo promišljen i svestran. Implementacija tehnologija koje štede energiju je obavezan uslov za svaki investicioni projekat u kompaniji. Mi težimo da postanemo lider u regionu – u domenu efikasnosti poslovanja, tehnologija, rentabilnosti proizvodnje, odnosno – težimo ka višem kvalitetu, kao i većoj konkurentnoj snazi naših usluga i proizvoda“ – istakao je generalni direktor NIS-a Kiril Kravčenko.