Arhiva vesti

U Zrenjaninu održan Dan investitora NIS-a

новембар 2, 2016

Anton Fjodorov, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo, predstavio je na Danu investitora rezultate poslovanja NIS grupe u devet meseci 2016. godine. Gostima u Zrenjaninu su predstavljeni i projekti Naučno-tehnološkog centra Na petom po redu Danu investitora predstavnicima banaka, brokerskih kuća, investicionih fondova, kao i finansijskim analitičarima i akcionarima NIS-a, rezultate poslovanja u proteklih devet meseci predstavio je Anton Fjodorov, direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo. Fjodorov je naveo da je neto dobit NIS grupe u prvih devet meseci tekuće godine iznosila 7,7 milijardi dinara, te da je očuvana profitabilnost uprkos nepovoljnim tržišnim uslovima, pre svega niskim cenama sirove nafte. Direktor Funkcije za finansije, ekonomiku, planiranje i računovodstvo kazao je da je NIS, i pored nepovoljnih okolnosti na tržištu, uspeo da zabeleži značajne rezultate u svim segmentima biznisa i zadrži nepromenjenu dividendnu politiku, odnosno isplati akcionarima 25 odsto neto dobiti iz prethodne godine. Prema njegovim rečima, NIS je istovremeno nastavio sa ulaganjima u razvojne projekte tako da je za devet meseci ove godine investirano 14,5 milijardi dinara. Fjodorov je dodao da će NIS i u narednim godinama imati značajne investicije od kojih će najvažnije biti na projektima TE-TO Pančevo i Duboka prerada u Rafineriji nafte Pančevo. Nakon izlaganja Fjodorova prisutni su u otvorenoj diskusiji postavljali pitanja o trenutnim aktivnostima i budućim projektima NIS grupe čime je NIS ponovo pokazao da neguje transparentnost u poslovanju i dobre odnose sa investitorima. Na Danu investitora u Zrenjaninu gostima su predstavljeni i projekti na kojima radi Naučno-tehnološki centar (NTC), kćerka kompanija NIS-a, osnovana sa ciljem da bude naučno-tehnološka podrška aktivnostima i omogući stalne inovacije u poslovanju. Violeta Jorović, direktor Službe za geofiziku, rekla je da NTC trenutno radi na 19 projekata, od kojih su 4 naučno-istraživačka, među kojima i Projekat izrade regionalnog geološkog modela i ocena perspektiva naftno-gasnog potencijala Panonskog basena koji treba da smanji rizik geoloških istraživanja i izdvoji blokove perspektivne za istraživanje i proizvodnju. Gosti petog po redu Dana investitora NIS-a obišli su Aminsko postrojenje kod Elemira Predstavnici investicione javnosti su nakon prezentacija u Zrenjaninu obišli Aminsko postrojenje za prečišćavanje prirodnog gasa, u čiju je izgradnju NIS uložio više od 30 miliona evra. Ovo savremeno postrojenje izdvajanjem ugljen dioksida i drugih gasnih primesa omogućava povećanje kvaliteta domaćeg prirodnog gasa koji se isporučuje potrošačima, dok se istovremeno povećava obim proizvodnje gasa. Takođe, ovaj projekat ima i pozitivan uticaj na zaštitu životne sredine jer tehnologija koja se koristi u Aminskom postrojenju u potpunosti sprečava dospevanje ugljen dioksida u atmosferu. Gosti NIS-a su u okviru Dana investitora posetili i logistički kompleks skladišta u Elemiru, koji je centralno skladište Bloka Istraživanje i proizvodnja. Ovo savremeno skladište smešteno je na površini od oko 66.000 kvadratnih metara, a u narednoj godini planirane su dodatne investicije u proširenje i modernizaciju objekta.