Arhiva vesti

Učešće NIS-a na skupu Nacionalnog naftnog komiteta Srbije

јун 16, 2016

Srđan Bošnjaković, zamenik generalnog direktora i direktor Funkcije za investicije i razvoj NIS, učestvovao je na ekspertskom skupu Nacionalnog naftnog komiteta Srbije Na panelu „Trendovi u globalnoj naftnoj industriji između 2030. i 2050: pogled iz ugla biznisa“, Bošnjaković je govorio o trenutnoj situaciji i izazovima koji očekuju naftne kompanije u narednim decenijama i rekao da će naredni period takođe obeležiti neizvesnost po pitanju kretanja cena sirove nafte na svetskom tržištu. Stoga bi, kako je istakao, predstavnici naftne industrije trebalo da se usredsrede na definisanje strategije kojom će uvećati fleksibilnost svojih kompanija i njihovu spremnost da odgovore na izazove koje diktira drugačije okruženje u kojem posluju. Bošnjaković je, u zaključku izlaganja, naveo da naftne kompanije u budućnosti moraju biti spremne da brzo reaguju na izazove povećanjem efikasnosti, smanjenjem troškova i odlaganjem manje profitabilnih projekata, ali i da isto tako budu spremne da hitro angažuju dodatne kapacitete u slučaju povećanja cena nafte. Pored predstavnika NIS-a u radu panela učestvovali su i Mehmet Ogutču, predsednik „Partnerstva za globalne resurse“, i Ali Rahnešin, iz iranske petrohemijske kompanije BPC. Moderator panela bio je Tor Fjaeran, predsednik Programskog komiteta Svetskog naftnog saveta. Skup Nacionalnog naftnog komiteta Srbije bio je posvećen perspektivama naftne industrije u energetskom miksu budućnosti U radu skupa NNKS učestvovao je i Vuk Rajović, specijalista za energetske blokove i eksploataciju, Bloka Energetika, NIS a.d.,  koji je predstavio rezultate rada objavljenog u istaknutom međunarodnom časopisu “Energy Conversion and Management”. Zajedničkim radom NIS-a i Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu, dobijeni su rezultati koji pokazuju ekološku opravdanost kogenerativnih postrojenja na naftnim poljima. Na panelu pod nazivom “Perspektive mladih lidera: najbolji radovi”, Rajović je govorio o načinu na koji NIS izgradnjom kogeneracionih modula uspešno rešava problem rastvorenog naftnog gasa koji se do sada spaljivao na bakljama i delimično koristio u kotlarnicama. Zaključeno je da pored proizvodnje električne i toplotne energije, NIS uz ekonomsku isplativost, vodi računa da projekti budu prihvatljivi i sa stanovišta zaštite životne sredine. Na radionici NNKS-a u Beogradu učestvovali su predstavnici svetskih i regionalnih naftnih kompanija i udruženja. Na listi učesnika su bili i predstavnici Međunarodne agencije za energetiku, Sekretarijata energetske povelje i Energetske zajednice. Ekspertsku radionicu su otvorili dr Jožef Tot, predsednik Svetskog naftnog saveta i prof. dr Petar Škundrić, predsednik NNKS-a, a učesnici skupa imali su priliku da u okviru nekoliko panel diskusija čuju mišljenja renomiranih svetskih stručnjaka o trenutnim i očekivanim globalnim trendovima u naftnoj industriji, njihove procene o izvorima energije koji će preovladavati u energetskom miksu budućnosti, sa fokusom na period između 2030. i 2050. godine, kao i predloge rešenja za izazove pred kojima se naftni sektor nalazi. Posle prve panel diskusije o globalnim energetskim trendovima posmatranim iz ugla industrije i vodećih svetskih kompanija, na kojoj je učestvovao i Srđan Bošnjaković, direktor Funkcije za strategije i investicije NIS-a, o institucionalnoj perspektivi naftnog sektora govorili su Kristin Petrosian iz Međunarodne agencije za energetiku, Adrian Jasimi iz Sekretarijata Energetske zajednice i Dmitri Mordovenko iz konsultantske kuće PwC, dok je razgovor moderirao Marat Terterov, glavni koordinator Sekretarijata Energetske povelje iz Brisela. Poslednja panel diskusija "Perspektive mladih lidera: najbolji radovi" bila je posvećena prezentaciji odabranih radova mladih stručnjaka, među kojima su bili predstavnici NIS, Univerziteta u Novom Sadu i Nacionalnog instituta za hemiju iz Slovenije, a moderirali su je Predsednici komiteta mladih Srbije i Mađarske. Prema rečima dr Gorana Radosavljevića, generalnog sekretara NNKS i savetnika direktora Funkcije za spoljne veze i odnose sa državnim organima, hiperprodukcija nafte i pad tražnje u svetu doveli su do značajnog pada cena, što usled smanjenja investicija može imati dugoročne posledice na naftni sektor. Dok teme poput klimatskih promena i nedostatka ljudskog kapitala postaju sve značajnije u formiranju energetskog miksa, postoje realni pokazatelji da će fosilna goriva postepeno gubiti tržišno učešće, iako će zadržati primat i u daljoj budućnosti. Dr Radosavljević je istakao da je upravo iz ovih razloga potrebno uložiti zajedničke napore za unapređenje odgovora naftnih kompanija na nove izazove, gde primarni moraju biti povećanje efikasnosti i veća fleksibilnost, kao i brži mehanizmi reagovanja na promene u okruženju, što će u narednom periodu biti teme u fokusu nacionalnih komiteta i globalne agende Svetskog naftnog saveta. Prezentacije i zvanični zaključci sa ekspertske radionice biće dostupni na sajtu Nacionalnog naftnog komiteta Srbije.