Arhiva vesti

Uloga NIS-a u evropskim integracijama Srbije

април 28, 2015

NIS je još 2011. godine otvorio predstavništvo u Briselu i na taj način ukazao na značaj koji proces evropskih integracija Srbije ima za kompaniju. Nikola Radovanović iz Kancelarije za saradnju sa institucijama EU u NIS-u predstavio je praksu kompanije kada je reč o uključenosti NIS-a u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, zatim metodologiju analize i način praćenja pojedinih pregovaračkih poglavlja. Nikola Radovanović iz Kancelarije za saradnju sa institucijama EU predstavio je praksu kompanije On je objasnio značaj i ulogu koju NIS-ova Kancelarija za saradnju sa institucijama EU ima u prilagođavanju poslovanja NIS-a propisima Evropske unije, ali i u pružanju neophodne analitičke podrške pregovaračkim strukturama Republike Srbije. Takođe je naglasio da je neophodna inicijativa šireg kruga predstavnika privrede za većim angažovanjem u procesu pristupanja. Srpski menadžeri, predstavnici NIS-a i Privredne komore Srbije su razmenili stavove o važnosti uključivanja kompanija u pristupne pregovore Dušanka Samardžić, savetnik predsednika Privredne komore Srbije, je ukazala na dobar primer NIS-a u praćenju procesa pristupanja EU i prilagođavanja poslovanja kompanija pravnom okvirom EU. Dodala je i da je uloga Privredne komore Srbije u ovom procesu velika. Jelena Bulatović, izvršna direktorka SAM-a, istakla je da su institucije Evropske unije posvećenje evropskim integracijama Republike Srbije i ukazala na njihovu spremnost da sarađuju sa privredom i poslovnim asocijacijama u Srbiji.