Arhiva vesti

Upravni odbor NIS sazvao IV Redovnu sednicu Skupštine akcionara

мај 18, 2012

Na sednici održanoj 18. maja u Beogradu Upravni odbor NIS doneo je odluku o sazivanju IV Redovne sednice Skupštine akcionara NIS a.d. Novi Sad, koja će se održati 25. juna 2012. Na sednici je utvrđen i dnevni red za IV Redovnu sednicu Skupštine akcionara. Pored toga, Upravni odbor NIS je doneo odluku kojom preporučuje Skupštini akcionara da za revizora godišnjih finansijskih izveštaja za 2012. godinu izabere kompaniju „PricewaterhouseCoopers“ d.o.o. Beograd. Na osnovu predloga, ranije dobijenih od akcionara, Upravni odbor je odobrio spisak kandidatura za izbor članova Odbora direktora na Redovnoj sednici Skupštine akcionara, na kojem se nalaze: - Vadim Jakovljev - Kiril Kravčenko - Anatolij Černer - Igor Antonov - Danica Drašković - Aleksandar Krilov - Nikola Martinović - Vladislav Barišnjikov - Stanislav Šekšnja - Slobodan Milosavljević - Volfgang Rutenštorfer